Show simple item record

dc.contributor.authorBogusławska-Wąs, Elżbieta
dc.contributor.authorDąbrowski, Waldemar promotor
dc.date.accessioned2022-11-03T11:37:38Z
dc.date.available2022-11-03T11:37:38Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1534
dc.description.abstractPróby osadów i wody pobierano w odstępach miesięcznych (kwiecień-grudzień) w latach 1995-1997. Analiza mikologiczna osadów obejmowała warstwę powierzchniową (1 cm) i kolejnych 5-7 cm. Analiza wody obejmowała warstwę przypowierzchniową i przydenną. Wszystkie badania ilościowe mikroflory analizowanych środowisk wykonano zgodnie z zalecanymi metodami. Wyizolowane drożdżaki identyfikowano metodami standartowymi na podstawie cech makro- i mikroskopowych oraz potwierdzano przynależność rodzajową i gatunkową przy wykorzystaniu API-testów. Ocenę aktywności enzymatycznej oparto na zestawie 19 hydrolaz z zastosowaniem substratów chromatogennych. Pomiary wskaźników fizyko-chemicznych wody ograniczono do temperatury, pH, tlenu i przewodności elektrolitycznej właściwej. Ustalono, że liczebność drożdżaków w osadach dennych Zalewu Szczecińskiego jest znacznie wyższa od ilości tych grzybów w wodzie. Najintensywniejszy rozwój grzybów w osadach przypada na okres wiosenny i możliwy jest również jesienią, w wodzie natomiast największą ilośc badanych mikroorganizmów stwierdzono w okresie letnim. Ustalono korelację pomiędzy ilością grzybów a przewodnictwem elektrolitycznym właściwym. Analiza jakościowa badanych mikocenoz wykazała, że dominującymi rodzajami drożdżaków w osadach i w wodzie były Candida i Rhodotorula, natomiast dominującymi gatunkami Candida famata i Rhodotorula glutinis. Wykazano, że badane szczepy grzybów charakteryzują się wysoką aktywnością proteolityczną, średnią lipolityczną i niską amylolityczną. W zakresie badanych enzymów rodzaju Rhodotorula był grupą grzybów o najwyższym stopniu aktywności. Materiał poddany analizie pochodził z czterech stałych miejsc na Zalewie Szczecińskim. Wyznaczone stacje badawcze różniły się między innymi warunkami hydrochemicznymi i biologicznymi oraz procesami mieszania wody.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherAkademia Rolnicza w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectDolina Dolnej Odrypl_PL
dc.subjectdrożdżepl_PL
dc.subjectestuarium Odrypl_PL
dc.subjectfitobentospl_PL
dc.subjectOdra (rzeka)pl_PL
dc.subjectosady rzecznepl_PL
dc.subjectZalew Szczecińskipl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleAnaliza mikroflory wód i osadów dennych Zalewu Szczecińskiego w aspekcie wystepowania drożdży i grzybów drożdżopodobnychpl_PL
dc.typeThesispl_PL
dc.contributor.organizationZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska