Show simple item record

dc.contributor.authorIvankiv, Maryana
dc.contributor.authorVovk, Stakh
dc.contributor.authorMarcynovsky, Vitaliy
dc.date.accessioned2022-03-29T11:12:56Z
dc.date.available2022-03-29T11:12:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationIvankiv M., Vovk S., Marcynovsky V. (2014). Accumulation of Organochlorine Pesticides in Vegetation around of Places of Their Storage. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 315(32), 15–20.pl_PL
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1255
dc.description.abstractArtykuł dotyczy problemu zanieczyszczenia ekosystemu pestycydami i remediacji zanieczyszczonych gleb. Przestawiono wstępne wyniki badań akumulacji pestycydów chloroorganicznych, takich jak DDT i jego metabolitów (DDE, DDD), HCH i jego izomerów – alfa, beta i gamma w roślinności z terenów przyległych do magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin w miejscowości Viazova i miejscowości Hlynsko w dzielnicy Zowkiwskyj w Obwodzie Lwowskim.pl_PL
dc.description.abstractThis article deals with issues that relate to pollution of ecosystem by pesticides and restoration of polluted soils. The results of exploratory studies on the accumulation of trace organochlorine pesticides, such as DDT and its metabolites (DDE, DDD), HCH and its isomers – alpha, beta and gamma and heptachlor, in vegetation in areas adjacent to the warehouses of obsolete pesticides in the village Viazova and village Hlynsko of Zhovkivsky district of Lviv region are presented in the article.en
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectaccumulationen
dc.subjectekosystemen
dc.subjectorganochlorine pesticidesen
dc.subjectphytocenosisen
dc.subjectphytoremediationen
dc.subjectpollution soil.en
dc.subjectakumulacjapl_PL
dc.subjectecosystempl_PL
dc.subjectfitocenozapl_PL
dc.subjectfitoremediacjapl_PL
dc.subjectpestycydy chloroorganicznepl_PL
dc.subjectzanieczyszczenia glebpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleAccumulation of Organochlorine Pesticides in Vegetation around of Places of Their Storageen
dc.title.alternativeAkumulacja chloroorganicznych pestycydów w roślinności wokół miejsc ich przechowywaniapl_PL
dc.typeArticleen
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Sciences and Biotechnology, Lviv National Agrarian University, Ukraineen
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Sciences and Biotechnology, Lviv National Agrarian University, Ukraineen
dc.contributor.organizationDepartment of Biology, Rivne State Humanitarian University, Ukraineen
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.page.number15-20


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska