Show simple item record

dc.contributor.authorKopczyński, Piotr
dc.contributor.authorLasota, Bogdan
dc.contributor.authorOgoński, Tadeusz
dc.contributor.authorStankiewicz, Tomasz
dc.contributor.authorGaczarzewicz, Dariusz
dc.contributor.authorSkolmowska, Magdalena
dc.date.accessioned2022-03-27T21:12:59Z
dc.date.available2022-03-27T21:12:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKopczyński P., Lasota B., Ogoński T., Stankiewicz T., Gaczarzewicz D., Skolmowska M. (2016).1Oxygraphic evaluation of activity of respiratory enzymes in boar's semen. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 330(40)4, 121–130. doi 10.21005/AAPZ2016.40.4.13pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1228
dc.description.abstractIn the article advantages of the use of oxygraphic method for metabolic examination of mitochondrial respiratory enzymes in boar spermatozoa were described. Investigations were performed on semen samples taken from 36 boars of 4 breeds, at the age from 8 to 40 months. All samples of semen characterized at least 80% content of motile spermatozoa. The rate of oxygen uptake was measured with the use of Clark type electrode connected with analog-digital recorder. Measurements were executed in temperature 37°C, and the rate of oxygen uptake (v) was expressed in nmol O2 · min–1 per 108 spermatozoa. The values of oxygen consumption rate after application of succinate (vs) and PMS (vp) made up the basis of analysis. The results show that the method of oxygraphic evaluation of spermatozoa movement system described in the paper makes possible the precise investigation of the spermatozoa respiratory chain status and enables selection of boars with the best parameters of semen. This method can be taken in consideration at semen examination in the course of boar's selection for the AI stations, after boar's reproductive disease, in periodical semen tests and also when taking decision about the boar's elimination.en
dc.description.abstractW pracy opisano zalety zastosowania metody oksygraficznej do analizy metabolicznej mitochondrialnych enzymów oddechowych plemników knurów. Badania wykonano na nasieniu pobranym od 36 knurów 4 ras, w wieku od 8 do 40 miesięcy. Wszystkie próby nasienia charakteryzowały się przynajmniej 80-procentową zawartością plemników o ruchu postępowym. Zużycie tlenu mierzono za pomocą sondy tlenowej typu Clarka, sprzężonej z rejestratorem analogowo-cyfrowym. Pomiary wykonano w temperaturze 37°C, a szybkość zużycia tlenu przez plemniki (v) wyrażano w nmol O2 ・ min–1 na 108 plemników. Podstawę analizy stanowiły wartości szybkości oddychania po podaniu bursztynianu (vS) i PMS (vP). Uzyskane wyniki wskazują, że opisana w pracy metoda oksygraficznej oceny aparatu ruchu plemnika umożliwia precyzyjne badanie stanu układu oddechowego plemników i tym samym pozwala na selekcję osobnikow o najlepszych parametrach nasienia, z uwzględnieniem ich cech indywidualnych, rasy i wieku; powinna stanowić uzupełnienie badań nasienia podczas selekcji knurow do stacji unasienniania, po ich chorobie, w badaniach okresowych nasienia, a także przy podejmowaniu decyzji o eliminacji knura.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectboaren
dc.subjectinseminationen
dc.subjectspermatozoaen
dc.subjectmitochondriaen
dc.subjectrespiratory chainen
dc.subjectknurpl_PL
dc.subjectinseminacjapl_PL
dc.subjectplemnikipl_PL
dc.subjectmitochondriapl_PL
dc.subjectłańcuch oddechowypl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.titleOxygraphic evaluation of activity of respiratory enzymes in boar's semenen
dc.title.alternativeOksygraficzna ocena aktywności enzymów oddechowych plemników w nasieniu knurapl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2016.40.4.13
dc.contributor.organizationDepartment of Physiological Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Biotechnology of Animal Reproduction and Environmental Hygiene, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Physiological Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Physiological Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Biotechnology of Animal Reproduction and Environmental Hygiene, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Physiological Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number121-130pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska