Forum Uczelniane

OPIS

Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ukazuje się od 2009 roku. Przed połączeniem, Akademia Rolnicza w Szczecinie i Politechnika Szczecińska wydawały własne czasopisma: Agrarius i Inżynier. Kwartalnik Forum Uczelniane zamieszcza informacje o wydarzeniach z życia uczelni, pracownikach naukowych i studentach, konferencjach, imprezach kulturalnych i sportowych.

Przeglądaj