Postery (WTiICh)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • PozycjaOpen Access
  Cleaning polyethersulfone membranes fouled by carwash wastewaters
  (2023-05-20) Gryta, Marek; Woźniak, Piotr; Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Faculty of Chemical Technology and Engineering
  The polyethersulfone (PES) membranes were applied for separation of effluents generated during car washing. This wastewater contained several compounds (oil and grease, surfactants, solids, nitrogen, and phosphorus) caused the membrane fouling, which reduced water transport across the membrane wall. In the present work, the possibility of applying alkaline washing agents for chemical cleaning fouled PES membranes were studied.
 • PozycjaOpen Access
  Ultrafiltracja ścieków z myjni samochodowej
  (2022-05-12) Woźniak, Piotr; Sałacińska, Amanda; Gryta, Marek; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ubocznym efektem eksploatacji samochodów jest gromadzenie się na ich karoserii zanieczyszczeń, które należy cyklicznie usuwać. Do umycia samochodu osobowego zużywa się około 150 L wody, a stosowane roztwory myjące zawierają detergenty oraz substancje wspomagające, co dodatkowo zwiększa toksyczność powstających ścieków. Do oczyszczania tych ścieków zastosowano ultrafiltrację.
 • PozycjaOpen Access
  Separation of wastewater from carwash stations by ultrafiltration
  (2022-05-22) Woźniak, Piotr; Gryta, Marek; West Pomeranian University of Technology in Szczecin
  The amount of water required for washing each car depends on the type of vehicle and its equipment and is estimated in the range from 150 to 600 L Water consumption can be reduced by using the water recycling systems Carwash wastewaters contain significant amounts of contaminants such as oil and grease, surfactants, solids, nitrogen, and phosphorus Various treatment technologies have been used for the treatment of these wastewaters In the present study, the ultrafiltration process was applied for separation of effluents from carwash stations
 • PozycjaOpen Access
  Studies of membrane scaling during water desalination by membrane distillation
  (2018) Gryta, Marek; Wesołowska, Patrycja; Karakulski, Krzysztof
  In the case of MD carried out with natural water, the salts present in such water are retained and produced distillate is demineralized water. A major problem that hinders an industrial implementation of MD is a phenomenon of membrane wetting, which is often induced by membrane scaling.