Książki / Rozdziały (WKŚiR)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 7 z 7
 • PozycjaOpen Access
  60 lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1954-2014
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Malinowski, Ryszard redaktor
 • PozycjaOpen Access
  50 lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie
  (Akademia Rolnicza w Szczecinie. Dziekanat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 2004) Dzienia, Stanisław redaktor
 • PozycjaBrak dostępu
  Uprawa winorośli i winiarstwo
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016) Angelov, Ludmil; Chełpiński, Piotr; Kemilev, Stefčo Dimitrov; Ochmian, Ireneusz; Stalev, Boyan; Dintchev, Ivaylo; Ivanov, Veselin; Agricultural University Plovdiv; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; University Of Food Technology Plovdiv; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Agricultural University Plovdiv; Sofia University Bulgaria
  Niniejsze opracowanie jest przygotowane w celu wzbogacenia zajęć dotyczących biologii i uprawy winorośli, prowadzonych dla studentów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Techno-logicznym w Szczecinie, jak również dla producentów, zajmujących się uprawą winorośli. Ma ono na celu wspomaganie przygotowania teoretycznego i praktycznego studentów, dostarczając im informacji dotyczących podstawowych zabiegów agrotechnicznych stosowanych w uprawach winorośli, jak i podstawowych metod i systemów technologicznych przy produkcji win. Poruszane są w nim podstawowe zagadnienia dotyczące morfologii roślin winorośli, sposo-bów rozmnażania i różne warianty prowadzenia i cięcia winorośli w celu otrzymywania jakościo-wych plonów winogron. Z informacji dotyczącej systemów technologicznych w produkcji win, ich pielęgnacji, jak i ewentualnych problemów, które mogą wyniknąć w procesie produkcji i przechowywania win będą mogli skorzystać również producenci wina.
 • PozycjaOpen Access
  Gleboznawstwo z elementami geologii : skrypt dla studentów studiów zaocznych i dziennych
  (Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, 1997) Koćmit, Adam; Niedźwiecki, Edward; Zabłocki, Zdzisław; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Ćwiczenia z użytkowania agregatów rolniczych : skrypt dla studentów Wydziału Rolniczego
  (Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, 1996) Dobek, Tomasz; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) kontrolujących wczesność i podatność na porastanie u żyta (Secale cereale L.) z wykorzystaniem zagęszczonych map genetycznych populacji rekombinacyjnych linii wsobnych (RIL)
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2012) Myśków, Beata; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaOpen Access
  Aktualne problemy naukowo-badawcze w inżynierii środowiska
  (Wydawnictwo Uczelniane zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2021) Laskowski, Norbert; Ciepłuch, Rafał; Rynkiewicz, Marek; Telesiński, Arkadiusz; Dunikowska, Dorota; Pol-Szyszko, Madalena; Zakrzewski, Bogusław; Mokrzycka-Olek, Aleksandra; Śnieg, Marek; Meller, Edward (redaktor); Meller, Edward; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Techniki Morskiej i Transportu; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa