Książki / Rozdziały (WBiIŚ)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 14 z 14
 • PozycjaBrak dostępu
 • PozycjaOpen Access
  Określenie mechanizmów formowania się oporu pobocznicy i podstawy pala podczas obciążenia statycznego
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2023) Żarkiewicz, Krzysztof; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polska
  Głównym celem pracy jest określenie mechanizmów formowania się oporu pobocznicy i podstawy pala wraz z osiadaniem podczas badania obciążenia statycznego oraz zbadanie i opisanie zachowania się gruntu otaczającego pal. Mechanizmy te zostały określone poprzez analizę badań rozkładu oporów na pobocznicę i podstawę pala, zmian składowej pionowej i poziomej naprężenia w gruncie oraz przemieszczeń gruntu wokół pobocznicy i podstawy pala. W rozdziale 1 omówiono aktualne kierunki badań nad współpracą pali z gruntem, w szczególności te oparte na zależnościach obciążenie–osiadanie, które uzyskano dzięki analizom obciążeń statycznych. Wśród nich wyszczególniono obecnie stosowane instrumenty pomiarowe umożliwiające uzyskanie jak najwięcej informacji o współpracy pala z gruntem. Przedstawiono ogólny stan wiedzy na temat przekazywania obciążenia z pala do podłoża gruntowego poprzez opór pobocznicy i podstawy pala w ujęciu zarówno stanu granicznego nośności, jak i zmiany tych oporów wraz z osiadaniem pala. Zasadniczą część pracy stanowi rozdział 4, w którym przedstawiono autorskie eksperymentalne badania obciążeń statycznych pali. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na palach o zmniejszonych wymiarach i niespoistym podłożu gruntowym. Przeprowadzono analizę rozkładu obciążenia przyłożonego w głowicy na opór pobocznicy i podstawy w zależności od osiadania. Ponadto w trakcie badań obciążeń statycznych zmierzono zmiany naprężenia w gruncie spowodowane przekazywaniem obciążenia z pobocznicy i podstawy pala do podłoża gruntowego. Zastosowanie elastycznych dotykowych czujników rozkładu naprężenia umożliwiło pomiar naprężenia z jak najmniejszym wpływem czujnika na sposób przekazywania naprężenia w gruncie. Kolejnym elementem badań był pomiar pionowych przemieszczeń gruntu przy wciskaniu pala za pomocą reperów pomiarowych. Jako uzupełnienie przedstawiono fotogrametryczne badania jakościowe przemieszczeń gruntu wokół pala. W rozdziale 5 przedstawiono przykłady zastosowania otrzymanych wyników badań w analizie nośności pali w warunkach terenowych oraz pali wykonanych w technologii druku 3D. Rozdział 6 zawiera podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań. Ukazano w nim także kierunki dalszych badań.
 • PozycjaOpen Access
  Die Inseln Usedom und Wollin : Lokale Bedingungen globaler Wende : Monographie zum Projekt INT190 : Modellregion der erneuerbaren Energien Inseln Usedom udn Wollin
  (Univesitätsverlag derWestpommerschen Technologischen Universität Szczecin, 2022) Kurtz-Orecka, Karolina redaktor; Tuchowski, Wojciech Piotr redaktor; Przepiórski, Jacek redaktor; Balik, Jakub; Białczak, Anita; Biranowska-Kurtz, Alicja; Blaszke, Małgorzata; Bogusławski, Bartosz; Burandt, Paweł; Cieślik, Mateusz; Ciupak, Marcin; Dominiak, Patryk; Dudek, Dominika; Furmańczyk, Tomasz; Gawarkiewicz, Roman; Glińska-Lewczuk, Katarzyna; Głowacka, Anna; Jarecki, Bartosz; Jastrzębski, Leszek; Kasiuk, Bartłomiej; Krzos, Grzegorz; Kurnatowski, Marek; Kurtz-Orecka, Karolina; Kwaśniewska, Grażyna; Lech, Norbert; Łacwik, Aleksandra; Mazur, Jacek; Mielnicki, Michał; Mysona, Maciej; Najda, Andrzej; Nikończuk, Piotr; Nowak, Maciej; Olechwir, Tomasz; Piecuch, Jakub; Pietryga, Diana; Pożarowszczyk, Magdalena; Przepiórski, Jacek; Pych, Aleksandra; Ratajkiewicz, Piotr; Ruciński, Krzysztof; Rybarczyk, Sławomir; Rychlik, Konrad; Seul, Cyprian; Skwierawski, Andrzej; Sobolewski, Wojciech; Stolarska, Agata; Strzałkowski, Jarosław; Strzyżewska, Justyna; Tryba, Beata; Tuchowski, Wojciech; Wawiórko, Agnieszka; Wiśniewski, Piotr; Wojnicz, Laura; Zbaraszewski, Wojciech; Zych-Lewandowska, Maria; ; Westpommersche Technische Universität Stettin ; Westpommersche Technische Universität Stettin ; Westpommersche Technische Universität Stettin ; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Najda Consulting sp. z o.o.; Szczecin; Westpommersche Technische Universität Stettin;; Westpommersche Technische Universität Stettin;; Universität von Ermland und Masuren in Olsztyn; Studio DL sp. z o.o.; Studio DL sp. z o.o.; Najda Consulting sp. z o.o.; Westpommersche Technologische Universität Szczecin; Regionalbüro für Raumplanung der Woiwod-schaft Westpommern in Stettin; Universität Szczecin; Universität von Ermland und Masuren in Olsztyn; Westpommersche Technische Universität Stettin; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Regionalbüro für Raumplanung der Woiwod-schaft Westpommern in Stettin; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Wirtschaftsuniversität Wrocław; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Najda Consulting sp. z o.o; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Najda Consulting sp. z o.o.; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Universität Stettin; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Westpommersche Technologische Universität Szczecin; Studio DL sp. z o.o.; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Technische Universität Posen; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Wirtschaftsuniversität Wrocław; Studio DL sp. z o.o.; Westpommersche Technische Universität Stettin; Universität von Ermland und Masuren in Olsztyn; Najda Consulting sp. z o.o.; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Regionalbüro für Raumplanung der Woiwodschaft Westpommern in Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Studio DL sp. z o.o; Najda Consulting sp. z o.o.; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technologische Universität Szczecin; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.
 • PozycjaOpen Access
  Wyspy Uznam i Wolin - lokalne uwarunkowania globalnej transformacji
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2022) Kurtz-Orecka, Karolina redaktor; Tuchowski, Wojciech Piotr redaktor; Przepiórski, Jacek redaktor; Bialik, Jakub; Białczak, Anita; Biranowska-Kurtz, Alicja; Blaszke, Małgorzata; Bogusławski, Bartosz; Burandt, Paweł; Cieślik, Mateusz; Ciupak, Marcin; Dominiak, Patryk; Dudek, Dominika; Furmańczyk, Tomasz; Gawarkiewicz, Roman; Glińska-Lewczuk, Katarzyna; Głowacka, Anna; Jarecki, Bartosz; Jastrzębski, Leszek; Kasiuk, Bartłomiej; Krzos, Grzegorz; Kurnatowski, Marek; Kurtz-Orecka, Karolina; Kwaśniewska, Grażyna; Lech, Norbert; Łacwik, Aleksandra; Mazur, Jacek; Mielnicki, Michał; Mysona, Maciej; Najda, Andrzej; Nikończuk, Piotr; Nowak, Maciej; Olechwir, Tomasz; Piecuch, Jakub; Pietryga, Diana; Pożarowszczyk, Magdalena; Przepiórski, Jacek; Pych, Aleksandra; Ratajkiewicz, Piotr; Ruciński, Krzysztof; Rybarczyk, Sławomir; Rychlik, Konrad; Seul, Cyprian; Skwierawski, Andrzej; Sobolewski, Wojciech; Stolarska, Agata; Strzałkowski, Jarosław; Strzyżewska, Justyna; Tryba, Beata; Tuchowski, Wojciech; Wawiórko, Agnieszka; Wiśniewski, Piotr; Wojnicz, Laura; Zbaraszewski, Wojciech; Zych-Lewandowska, Maria; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Techniki Morskiej i Transportu; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o; Najda Consulting sp. z o.o; Szczecin; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Politechnika Poznańska; Politechnika Poznańska; Najda Consulting sp. z o.o; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie; Uniwersytet Szczeciński; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie;; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie;; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Najda Consulting sp. z o.o; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Techniki Morskiej I Transportu; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Uniwersytet Szczeciński; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Politechnika Poznańska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Najda Consulting sp. z o.o.; Studio DL sp. z o.o.; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Politechnika Poznańska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Najda Consulting sp. z o.o.;; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Techniki Morskiej I Transportu; Politechnika Poznańska;; Najda Consulting sp. z o.o.;; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.
 • PozycjaOpen Access
  Księga Jubileuszowa 50 -lecia Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej
  (Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury, 1996) Boczar, Jerzy redaktor
 • PozycjaOpen Access
  Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Joostowi Walravenowi
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury
 • PozycjaOpen Access
  Zmiany parametrów konsolidowanego podłoża organicznego
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019) Bednarek, Roman; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Badania i ocena nośności ceglanych sklepień i łuków w skali naturalnej
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2022) Nowak, Rafał; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Monografia zawiera analizy pracy sklepień i łuków powszechnie stosowanych w zabytkowych budynkach. Celem badań była analiza statyczna z uwzględnieniem mechanizmów niszczenia w interakcji z otaczającym murem. W pracy główny nacisk położono na badania doświadczalne następujących konstrukcji ceglanych: ― sklepień kolebkowych i krzyżowych; ― sklepień odcinkowych stropów, balkonów i podestów spoczników schodowych; ― łukowych nadproży okiennych i drzwiowych; ― łuków bramowych; ― łukowych biegów schodów; ― stref oparcia sklepień i łuków. Praca składa się z 6 rozdziałów, w tym: analizy stanu wiedzy i wstępu, 4 rozdziałów badań własnych i podsumowania. W rozdziale 1 przedstawiono ogólny stan wiedzy w zakresie ceglanych konstrukcji łukowych, a także cel i zakres badań. W rozdziale 2 przedstawiono stan wiedzy w zakresie sklepień ceglanych. Omówiono sposoby modelowania MES dla konstrukcji murowych. Wykazano zasadność przyjęcia modelowania makroskopowego w analizach własnych. Opisano przeprowadzone badania doświadczalne na sklepieniach: kolebkowych, krzyżowych, odcinkowych stropów monolitycznych i balkonów, biegów schodów. Przeprowadzono badania numeryczne dla sklepień kolebkowych, krzyżowych, odcinkowych, monolitycznych, biegów schodów ceglanych. W badaniach schodów ceglanych wykorzystano system ARAMIS. Przebadano doświadczalnie in situ sklepienia odcinkowe monolitycznych stropów. Porównano badania modeli z siatkami FRCM z modelami bez siatek. W rozdziale 3 przedstawiono stan wiedzy w zakresie łuków nadproży ceglanych. Omówiono problem pracy łuków nadproży i ich współpracy z otaczającym murem. Przedstawiono znane zasady obliczeń ceglanych nadproży. Przeprowadzono badanie numeryczne wpływu kształtu łuku i typu obciążenia na rozkład naprężeń kontaktowych na łuk. Zaprezentowano wyniki wykonanych badań dla łuków nadproży: odcinkowych, półkolistych, ostrołuków, klinowych. Wykonano analizę porównawczą wpływu zmiany geometrii łuku 188 Streszczenie nadproża na jego nośność. Wykonano analizy numeryczne nośności łuków nadproży dla łuków odcinkowych i klinowych. W rozdziale 4 przedstawiono stan wiedzy w zakresie łuków bram murowych. Opisano wykonane badania doświadczalne in situ dla bramy łączników kurtynowych, które pozwoliły za pomocą dalszych analiz numerycznych określić istniejące zapasy nośności w historycznej konstrukcji. Przedstawiono wyniki wykonanych badań doświadczalnych dla łuku bramy kamienicy o zmiennej wysokości nadmurowania. W badaniach wykorzystano system pomiarowy ARAMIS. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych dla typowych łuków bram murowych. W rozdziale 5 przedstawiono stan wiedzy w zakresie stref oparć sklepień i łuków. Przedstawiono wykonane badania wpływu zmiany kąta spoin wspornych względem obciążenia na nośność oraz podstawowe parametry sprężystości muru. Omówiono wpływ konstrukcji otworów i lunet na zmianę rozkładu naprężeń w sklepieniu. Przedstawiono wyniki analizy stref oparcia sklepień krzyżowych. Przybliżono problem nośności stref ścian szczytowych na rozpór nadproża łukowego. W rozdziale 6 przedstawiono zbiorcze wnioski ze wszystkich przeprowadzonych badań oraz możliwe dalsze kierunki badawcze.
 • PozycjaOpen Access
  Zrównoważone projektowanie górnych przejść przyjaznych zwierzętom
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2019) Sołowczuk, Alicja; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Zarys geologii inżynierskiej dla studentów kierunku budownictwo
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001) Racinowski, Roman; Hauryłkiewicz, Janusz; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury
 • PozycjaOpen Access
  Geologia inżynierska : dla studentów kierunku budownictwa
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999) Racinowski, Roman; Coufal, Ryszard; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury
 • PozycjaOpen Access
  Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do oceny charakterystyk dynamicznych płytowo-belkowych układów konstrukcyjnych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019) Wróblewski, Tomasz; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Pobory chwilowe wody z instalacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2021) Nejranowski, Jerzy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaOpen Access
  Aktualne problemy naukowo-badawcze w inżynierii środowiska
  (Wydawnictwo Uczelniane zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2021) Laskowski, Norbert; Ciepłuch, Rafał; Rynkiewicz, Marek; Telesiński, Arkadiusz; Dunikowska, Dorota; Pol-Szyszko, Madalena; Zakrzewski, Bogusław; Mokrzycka-Olek, Aleksandra; Śnieg, Marek; Meller, Edward (redaktor); Meller, Edward; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Techniki Morskiej i Transportu; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa