Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica

Na łamach czasopisma Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica zamieszczane są oryginalne prace naukowe, recenzowane komunikaty naukowe oraz prace przeglądowe z zakresu nauk rolniczych (agronomia, ogrodnictwo, zootechnika, nauki o żywności oraz rybactwo. Akceptowane są również artykuły dotyczące kształtowania środowiska.

Wszystkie publikowane artykuły są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów oraz komitet redakcyjny czasopisma. Zeszyty czasopisma ukazują się kwartalnie w formie papierowej i elektronicznej. Pełne teksty artykułów w wersji elektronicznej są dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

ISSN: 2081-1284 (print), 2300-5378 (online)

GICID:71.0000.1500.1420

DOI:10.21005/AAPZ

Strona internetowa: http://foliaaapz.zut.edu.pl

Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Kraj: PL

Języki publikacji: EN

Skrót: FPUTS

Przeglądaj

Artykuły naukowe są udostępniane na podstawie licencji CC-BY-NC 3.0 PL, w sposób otwarty na witrynie wydawcy, publikacje są dostępne w momencie opublikowania