Statystyki dla Epoksydacja wybranych eterów allilowych nadtlenkiem diwodoru metodą katalizy przeniesienia fazowego

Wyświetlnia ogółem

views
Epoksydacja wybranych eterów allilowych nadtlenkiem diwodoru metodą katalizy przeniesienia fazowego 111

Wyświetlenia w miesiącu

views
grudnia 2023 0
stycznia 2024 0
lutego 2024 0
marca 2024 0
kwietnia 2024 0
maja 2024 0
czerwca 2024 0

Pobrania

views
tekst pracy doktorskiej 1

Wyświetlenia wg krajów

views
Polska 39
Stany Zjednoczone 28
Irlandia 26
Szwecja 7
Niemcy 5
Bułgaria 2
Rumunia 2
Kanada 1

Wyświetlenia wg miast

views
Dublin 25
Andover 6
Umeå 6
Alfatar 2
Szczecin 2
Koszalin 1
San Mateo 1
Stargard 1
Winnipeg 1
Łódź 1