Analysis of Milk Performance and Fertility Indices of Polish Holstein-Fresian Black-and-White Cows

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Analizą objęto użytkowość mleczną oraz wybrane parametry rozrodu (wiek pierwszego wycielenia – WPW, okres międzywycieleniowy – OMW, okres międzyciążowy – OMC) 258 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (phf cb). Porównano wydajność mleczną, zawartość tłuszczu i białka (kg) oraz zawartość tłuszczu i białka (%) w mleku krów rasy phf cb w czterech kolejnych laktacjach 305-dniowych. W celu przeprowadzenia dokładniejszej oceny produkcyjności krów rzeczywistą wydajność przeliczono na wydajność mleka FCM (wydajność mleka standaryzowanego na 4% tłuszczu). Dodatkowo w badanej populacji krów przeanalizowano przebieg porodów (w skali 6-stopniowej wg PFHBiPM) w dwóch sezonach wycielenia – wiosenno-letnim i jesienno-zimowym. Najwyższą wydajnością mleka (8332 kg), w przeliczeniu na wydajność mleka FCM (9131 kg), charakteryzowały się krowy w laktacji III – 305-dniowej, natomiast najwyższą wydajnością tłuszczu (396kg) i białka (287 kg) charakteryzowały się krowy w laktacji IV – 305-dniowej. Wykazane różnice były statystycznie istotne (P ≤ 0,05 i P ≤ 0,01). Największą zawartość tłuszczu (4,75%) i białka (3,39%) w mleku stwierdzono w laktacji II, zaś najmniejszą zawartość tłuszczu stwierdzono w laktacji I (4,52%), a najmniejszą zawartość białka – w laktacji IV (3,25%); różnice nie były istotne. Wiek pierwszego wycielenia (822 dni), długość okresu międzywycieleniowego (438 dni) i okresu międzyciążowego (136 dni) nie mieściły się w przedziałach wartości uznawanych za korzystne. W obu badanych sezonach w analizowanym gospodarstwie znacznie więcej było porodów łatwych (niż trudnych.
The analysis included milk performance and selected fertility indices of 258 Polish Holstein-Fresian Black-and-White cows were analyzed (age at first calving, intercalving period – CI, calving-to-conception interval – CCI). Milk yield, fat and protein (kg) and fat and protein content (%) in milk of PHF cows including four consecutive 305-days lactation were compared. In order to compare obtained results fat corrected milk (FCM, kg) was calculated. The course of cows’ parturitions in analyzed farm was also tested with regard to the birth season (6-point scale according to PFHBiPM). The highest milk yield (8332 kg), calculated as FCM milk (9131 kg) were characterized by cows in third 305-day lactation and the highest fat (396kg) and protein (287kg) yield were obtained in fourth 305-day lactation. The differences were significant (P ≤ 0.05; P ≤ 0.01). The highest fat (4.75%) and protein (3.39%) content were found in the second lactation, and the lowest in the first for fat (4.52%) and in the fourth for protein (3.25%), the differences were not significant. Age at first calving (822 days), intercalving period (438 days) and calving-to-conception interval (136 days) did not within the range considered to be beneficial. In both analyzed births season cows characterized siginificant advantage of easy parturitions over difficult.

Opis

Słowa kluczowe

krowy, mleczność, płodność, cows, fertility, milk field

Cytowanie

Czerniawska-Piątkowska E., Cioch B., Dąbrowski D., Szewczuk M., Chociłowicz E. (2014). Analysis of Milk Performance and Fertility Indices of Polish Holstein-Fresian Black-and-White Cows. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 310(30), 35–42.