Foetal Mortality in Dogs and Cats not Related to Spontaneous Abortions

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Embryonic mortality is associated with full resorption of tissues and fluids from the uterine cavity. Foetal mortality usually results in complete or partial abortion. Sometimes, however, dead fetuses and foetal membranes retain in the uterus till term or even longer. There are only scant information in this area, without epidemiological studies. Each new case widens the knowledge of this condition. The objective of the study was to determine the variations of follow-up of foetal mortality in small animals. On the basis of chosen clinical cases coming from gynaecological and obstetric practice the consequences of foetal mortality without a miscarriage were documented. They were listed as follow: total resorption of the embryo/foetus and foetal membranes, resorption of foetal tissues with remaining of foetal membranes, foetal mummification and foetal maceration.
Obumieralność zarodków jest związana z całkowitą resorpcją tkanek i płynów z jamy macicy. Zamieranie płodów zwykle skutkuje całkowitym lub częściowym poronieniem. Czasem jednak martwe płody i błony płodowe pozostają w macicy do czasu porodu, a nawet dłużej. Informacje w tym obszarze są skąpe, bez badań epidemiologicznych. Każdy nowy przypadek poszerza wiedzę w tym zakresie. Celem pracy było ustalenie zróżnicowanych następstw zamierania płodów u małych zwierząt. Na podstawie wybranych przypadków pochodzących z praktyki ginekologiczno-położniczej udokumentowano następstwa zamieralności płodów bez ich ronienia. Wymieniono następujące następstwa: całkowitą resorpcję zarodka/płodu i błon płodowych, resorpcję tkanek płodu z pozostaniem błon płodowych, mumifikację lub macerację płodu.

Opis

Słowa kluczowe

cat, dog, foetal mortality, maceration, mummification, kot, maceracja, mumifikacja, obumieralność zarodków, pies

Cytowanie

Max A., Jurka P., Bartyzel B. J., Grzegrzółka B. (2015). Foetal Mortality in Dogs and Cats not Related to Spontaneous Abortions. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 316(33)1, 81–88