Gęstość mineralna kości oraz sposób żywienia i stan odżywienia studentek i studentów fizjoterapii

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The occurrence of underestimation of bone mineral density (BMD) and significant deficiencies of calcium and vitamin D in the diets examined male and female students. Proper BMD was significantly more common in people with excess body weight and consuming calcium and vitamin D nutritional guidelines at the level compared with students and deficiency of body weight and understated supply of calcium and vitamin D in the day nutritional ration. Examined a group of students, and students should be included in nutrition education program in the field of care for peak bone mass and a program for the prevention of osteoporosis.

Opis

Słowa kluczowe

gęstość mineralna tkanki kostnej, podaż wapnia i witaminy D, studenci, bone mineral density, calcium and vitamin D, students

Cytowanie

Kopiczko A., Cieplińska J. (2014). Gęstość mineralna kości oraz sposób żywienia i stan odżywienia studentek i studentów fizjoterapii. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 310(30), 55–66.