Model wykorzystania energetyki odnawialnej we współdziałaniu systemu miejskiego i wiejskiego na przykładzie biomasy

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

This article presents a model renewable energy use system in conjuction urban and rurar example of biomass. Biomass is a product produced in large quantities by agriculture and can be successfully used to produce renewable energy. Later in the paper presented to the model of farm production structures to take account of both the production of conventional food, as I biomass for energy purposes. According to the author diversification of agricultural production by expanding the production of biomass is one of the requirements of the current situation in agricultural markets.

Opis

Słowa kluczowe

biomasa, energia odnawialna, miasto, model, obszary wiejskie, system, wieś, biomass, city, model, renewable energy, rurar areas, system, village

Cytowanie

Wiktorowski K., (2011). Model wykorzystania energetyki odnawialnej we współdziałaniu systemu miejskiego i wiejskiego na przykładzie biomasy. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 290 (20), 63–78. https://hdl.handle.net/20.500.12539/963