Badanie zmian potencjału zeta membran ultrafiltracyjnych w procesie oczyszczania ścieków z myjni samochodowej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Myjnie samochodowe to rodzaj działalności, w której zużywa się duże ilości czystej wody i odprowadza do środowiska ścieki zawierające szkodliwe chemikalia. Ilość wody potrzebnej do umycia każdego samochodu w zależności od jego rodzaju szacuje się na 150 - 200. Zanieczyszczenie ścieków spowodowane jest trzema źródłami: środkami chemicznymi stosowanymi w myjni samochodowej, eksploatacją samochodów oraz zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, takimi jak zanieczyszczenia nawierzchni drogowych, kurz, piasek, sól i drobne cząstki spalin. Obecnie do separacji tych zanieczyszczeń powszechnie stosuje się następujące procesy: filtrację piaskową, elektrokoagulację, koagulację chemiczną, ozonowanie oraz metody biologiczne. Jednak wymienione powyżej tradycyjne metody są często nieskuteczne. Z tego powodu procesy membranowe takie jak ultrafiltracja (UF), mikrofiltracja (MF) i nanofiltracja (NF) zyskały duże zainteresowanie jako doskonalsze metody usuwania zanieczyszczeń ze ścieków powstających w myjniach samochodowych.

Opis

Słowa kluczowe

potencjał Zeta, myjnia samochodowa, ultrafiltracja, oczyszczanie ścieków

Cytowanie

Woźniak P. (2022). Badanie zmian potencjału zeta membran ultrafiltracyjnych w procesie oczyszczania ścieków z myjni samochodowej. W: Lendzion-Bieluń Z., Moszyński D. (Eds.), Postępy w technologii i inżynierii chemicznej 2022 : praca zbiorowa (s.192-199). Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. https://hdl.handle.net/20.500.12539/1689