Analysis of Production and Reproduction Indicator of Polish Holstein-Friesian Cattle Oin Three Consecutive Lactations.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of the research was to determine the productivity and reproduction indices of the Polish Holstein-Friesian Black-and-White variety cows in three consecutive lactations. The research was carried out in the Experimental Station of the National Research Institute Kołbacz on the Dębina farm. The herd of 1025 cows were kept in free-stall barns and fed with TMR system. The yield (kg) of milk, FCM milk, protein and fat was analyzed; content (%) of protein and fat and selected reproductive parameters such as age at the first calving, as well as inter-pregnancy periods and calving interval, pe riod service, postpartum downtime in three consecutive 305-day lactations. The studies indicated that the average yield of milk, fat and protein showed an increasing tendency in the next three lactations. The average protein and fat content were similar. The highest results of these ingredients were ob tained in cows in the second lactation. Lactation efficiency influenced the value of the analyzed fertility indices. With the increase in cows’ productivity, the calving interval and inter-pregnancy period, includ ing period service and postpartum downtime, were significantly longer. The longest calving interval and inter-pregnancy period were observed in the third lactation, and the shortest in the first lactation of cows. With the extended of the calving period, the yield of milk, protein, and fat increased. The age at the first calving was the lowest in the 2nd and the highest in the 3rd lactation. The cows calving first for the first time had the highest milk fat content and the shortest calving period. The service period was the longest in the 2nd lactation and occurred in cows with the highest fat content. Postpartum downtime in the studied herd of cows was the longest in the third lactation. The resting period was extended with the increase in the yield of: milk, FCM milk, protein and fat.
Celem pracy była analiza produkcyjności i wskaźników rozrodu krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej w 3 kolejnych laktacjach. Badania przeprowadzono w Zakładzie Doświadczalnym PIB Kołbacz na fermie Dębina. Stado liczące 1025 krów utrzymywano w oborze wolnostanowiskowej i żywiono w systemie TMR. Analizie poddano wydajność (kg): mleka, mleka FCM, białka i tłuszczu; zawartość (%): białka i tłuszczu oraz wybrane parametry rozrodu: wiek pierwszego wycielenia, a także okresy: międzywycieleniowy, międzyciążowy, usługi, przestoju poporodowego w 3 kolejnych 305-dniowych laktacjach. W badaniach wykazano, że średnia wydajność mleka, tłuszczu i białka miała tendencję rosnącą w kolejnych 3 laktacjach. Średnia zawartość białka i tłuszczu były zbliżone. Najlepsze wyniki tych składników uzyskały krowy w drugiej laktacji. Wydajność laktacyjna miała wpływ na wartość analizowanych wskaźników płodności. Przy wzroście produkcyjności krów wyraźnie wydłużały się okresy: międzywycieleniowy i międzyciążowy, w tym usługi i przestoju poporodowego. Najdłuższy okres międzywycieleniowy i międzyciążowy zaobserwowano w trzeciej, natomiast najkrótszy w pierwszej laktacji krów. Wraz z wydłużaniem się okresu międzywycieleniowego wzrastała wydajność mleka, białka i tłuszczu. Wiek pierwszego wycielenia różnił się między drugą a trzecią laktacją – krowy cieliły się szybciej w drugiej laktacji. Krowy, które po raz pierwszy wycieliły się najwcześniej, charakteryzowały się najwyższą zawartością tłuszczu w mleku i najkrótszym okresem międzywycieleniowym. Okres usługi (od pierwszego unasienniania do dnia zacielenia) był najdłuższy w drugiej laktacji i występował u krów z największą zawartością tłuszczu. Przestój poporodowy w badanym stadzie krów był najdłuższy w trzeciej laktacji. Okres spoczynku ulegał wydłużeniu wraz ze wzrostem wydajności: mleka, mleka FCM, białka oraz tłuszczu.

Opis

Słowa kluczowe

Polish Holstein-Friesian cattle, cows productivity, fertility rates, fat, protein, bydło rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, produktywność krów, parametry płodności, tłuszcz, białko

Cytowanie

Stefaniak W.P., Czerniawska-Piątkowska E., Kowalewska-Łuczak I., Kostiuk V., Melnyk O., Mylostyvyi R., Wrzecińska M., Kossakowski K. (2022). Analysis of Production and Reproduction Indicator of Polish Holstein-Friesian Cattle Oin Three Consecutive Lactations. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2022, 363(62)2, 31–39. doi 10.21005/AAPZ2022.62.2.3