Przykładowe materiały związane z pracą doktorską mgr inż. Daniela Musika nt. „Optymalizacja procesu produkcji preparatów do kondycjonowania wody chłodniczej i kotłowej”

Brak miniatury

Data

2022-08-15

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Materiały zawierają wyniki prac doświadczalnych związanych z pomiarami zapotrzebowania na moc mieszania, czasem mieszania oraz wynikami badań związanych z optymalizacją procesu mieszania z zastosowaniem prototypowych rozwiązań konstrukcyjnych układów mieszających. Ponadto zamieszczono wyniki symulacji numerycznych (wyniki CFD) związane z analizą przepływu płynu w mieszalniku wyposażonym w nowy typ przegród i mieszadło wykonujące ruch obrotowy.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie