Pękanie ciągliwe metali

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

pękanie metali, zarodkowanie, koalescencja, wzrost, makroskopowe pękanie materiału

Cytowanie

Ustasiak M. (2022). Pękanie ciągliwe metali, [praca niepublikowana]. Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. s. 1-9. https://hdl.handle.net/20.500.12539/1635