Przedsionkowy peptyd natriuretyczny a czynność nerek cieląt noworodków

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań było poznanie dynamiki zmian koncentracji przedsionkowego peptydu natriuretycznego w osoczu krwi cieląt w pierwszych siedmiu dniach życia, ocena wpływu ANP na czynność nerek cieląt noworodków w zakresie regulacji środowiska wodno-elektrolitowego, poszukiwanie zależności pomiędzy stężeniem ANP w osoczu krwi a wybranymi wskaźnikami czynności nerek cieląt. Koncentrację ANP w osoczu krwi oznaczono radioimmunologicznie. Czynność nerek oceniono metodami klirensowymi z wykorzystaniem substancji testowych: inuliny do wyliczenia filtracji kłębkowej i kwasu paraaminohipurowego do wyliczenia przepływu krwi oraz wyliczono klirensy sodu, potasu i chlorków, klirens wody resorpcyjnej, ładunek przesączony, resorpcję kanalikową i wydalanie z moczem elektrolitów. Nerki cieląt noworodków wykazywały dużą sprawność w regulowaniu równowagi elektrolitowej krwi. Najbardziej dynamiczne zmiany czynności tego narządu zachodziły w pierwszych trzech dniach po urodzeniu. Wyniki doświadczenia wskazują na udzieł ANP w regulacji czynności nerek. Natriuretyczne i diuretyczne działanie tego hormonu "ujawniło się" zwłaszcza w pierwszych trzech dniach po urodzeniu, niemniej stężenie ANP w osoczu krwi cieląt wzrastało do siódmego dnia życia. O udziale ANP w nerkowej regulacji bilansu sodu świadczyć może statystycznie istotny wzrist wydalania tego elektrolitu z moczem oraz obniżająca się jego resorpcja w kanalikach w pierwszych dniach po urodzeniu. Wydaje się, że w regulacji wydalania sodu z moczem u cieląt noworodków mniejszą rolę odgrywa przepływ krwi (i osocza) przez nerki oraz wielkość filtracji kłębkowej. Potwierdzono dużą zdolność nerek cieląt do regulacji gospodarki wodnej. Zmiany wielkości ciśnienia osomatycznego osocza krwi, klirensu osomatycznego, klirensu wody resorpcyjnej i diurezy, w pierwszych trzech dniach życia, mogą wskazywać na diuretyczne działanie ANP. Brak zależności pomiędzy wskaźnikami czynności nerek a stężeniem przedsionkowego peptydu natriuretycznego, od czwartego do siódmego dnia życia cieląt, może wskazywać na "zrównoważenie" natriuretycznego i diuretycznego działania ANP przez hormony o przeciwstawnym działaniu. Wydaje się, że bilans wodno-elektrolitowy w momencie urodzenia jest czynnikiem decydujacym o "przewadze" wplywu hormonów, działających natriuretycznie i diuretycznie lub antynatriuretycznie i antydiuretycznie, na regulację czynności nerek oraz decyduje o adaptacji pourodzeniowej tego narządu.

Opis

Słowa kluczowe

cielęta, hormony peptydowe, nerki

Cytowanie

Dratwa-Chałupnik, A. (2004). Przedsionkowy peptyd natriuretyczny a czynność nerek cieląt noworodków Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 91 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1545