Specyfikacja flory infrastruktury tramwajowej Szczecina jako przejaw skrajnej synantropizacji siedliska

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The areas of infrastructure associated with the tram communication in the city of Szczecin are habitats to the development of spontaneous flora and ornamental cultivated plants. Synanthropic features of mosaic habitat of the tramways areas have influenced the development of the specific flora. Floristic composition of the studied areas is the result of adaptation to extreme human pressure on the habitat, which is manifested in affecting conditions of water and light, site fertility and by the intensity of exploitation. Habitat factors of a strong gradient, unique to any other previously studied communication facilities, influenced the development of a relatively rich flora, profiled similar to the flora of industrial or urban habitats.

Opis

Słowa kluczowe

antropopresja, flora synantropijna, komunikacja tramwajowa, torowiska tramwajowe, urbanizacja, anthropopressure, synanthropic flora, tram transport, tramway rail, urbanization

Cytowanie

Klera M., Bacieczko W. (2013). Specyfikacja flory infrastruktury tramwajowej Szczecina jako przejaw skrajnej synantropizacji siedliska. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 302 (25), 59–94. http://foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/17/131.pdf