The Value of FPR Indicator in Dependence of Dairy Cows’ Body Condition in the First Month of Lactation

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The research was performed on 100 cows of Black and White Polish Holstein-Friesian breed. The studied cows were under a visual and tactile evaluation of body condition using a BCS (Body Condition Scoring) method performed on the day of parturition as well as 30th day of lactation. The observation results of the body condition changes during that period were juxtaposed with FPR. The value of that indicator was determined on the base of control milking performed on the 30th day of lactation. The aim of the research was defining the relationship between the value of FPR and the changes of cows’ body condition between the day of parturition and 30th day of lactation. The statistically significant differences (P < 0.05) of FPR value in dependence of the changes in cows’ body condition between the parturition day and 30th day of lactation were determined.
Badania przeprowadzono na krowach rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Badane krowy poddano palpacyjno-wzrokowej ocenie kondycji ciała, metodą BCS, w dniu porodu oraz w 30 dniu laktacji. Uzyskane wyniki obserwacji zmiany kondycji ciała w tym okresie zestawiono ze wskaźnikiem TB1. Wskaźnik ten był określony na podstawie próbnego udoju wykonanego w 30 dniu laktacji. Celem badań było stwierdzenie zależności pomiędzy zmianą kondycji ciała krów w pierwszym miesiącu po porodzie a wskaźnikiem TB1 w 30 dniu laktacji. Stwierdzono różnice istotne statystycznie (p < 0,05) wartości TB1, w zależności od stopnia zmiany kondycji ciała krów między okresem okołoporodowym a 30 dniem laktacji.

Opis

Słowa kluczowe

BCS, milk, FPR, fat, protein, krowy, mleko, TB1, białko, tłuszcz

Cytowanie

Adamski M., Pacoń J. (2020). The Value of FPR Indicator in Dependence of Dairy Cows’ Body Condition in the First Month of Lactation. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2020, 356(55)3, 5–10. doi 10.21005/AAPZ2020.55.3.01