Processing technology and the industrial application of whey

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Whey is a by-product of dairy industry obtained during cheese and casein production. Despite the low dry matter content, whey is a valuable by-product in terms of functional and nutritional properties and it has high potential of application. In the past it was treated as a problematic waste, but nowadays due to increasing amount of whey production and better knowledge about its properties, the whey processing technology is dynamically developing. The aim of the review was a presentation of methods used in whey application and characterization of formulations obtained from whey. Furthermore the article presents the current trends of whey utilizing mainly in the production of food and also in other branches of industry.
Serwatka to produkt uboczny przemysłu mleczarskiego powstający podczas produkcji serów oraz kazeiny. Pomimo niskiej zawartości suchej masy serwatka stanowi cenny pod względem właściwości funkcjonalnych i odżywczych surowiec o wysokim potencjale aplikacyjnym. W przeszłości była ona postrzegana jako uciążliwy odpad, jednakże obecnie, z uwagi na wzrastającą wielkość produkcji oraz coraz lepsze poznanie korzystnych właściwości, stale opracowywane są nowe kierunki jej wykorzystania. Celem pracy było przedstawienie metod stosowanych w przetwórstwie serwatki oraz scharakteryzowanie preparatów otrzymywanych na jej bazie. Ponadto w pracy przedstawiono aktualne kierunki wykorzystania serwatki, przede wszystkim w produkcji żywności, a także w innych gałęziach przemysłu.

Opis

Słowa kluczowe

whey, whey processing, whey powder, whey protein concentrates, whey protein isolates, serwatka, przetwórstwo serwatki., serwatka w proszku, koncentraty białek serwatkowych, izolaty białek serwatkowych.

Cytowanie

Skryplonek K., Jasińska M. (2017). Processing technology and the industrial application of whey. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 336(43)3, 145–156. doi 10.21005/AAPZ2017.43.3.16