Zawartość polifenoli, właściwości przeciwutleniające oraz zdolności redukujące naparów herbat białych liściastych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

This paper defines the content of polyphenols, antioxidant activity against ABTS radicals and reducing power (FRAP) of white tea infusions. To determine total polyphenol content using the assay with Folin-Ciocalteau reagent, antioxidant properties was determined by TEAC and FRAP assay. It was demonstrated that white tea infusions have high antioxidant properties but varying dependent on size of the leaves.

Opis

Słowa kluczowe

FRAP, herbata, polifenole, TEAC, właściwości przeciwutleniające, antioxidant properties, FRAP, polyphenols, tea, TEAC, polifenole

Cytowanie

Plust D., Czerniejewska-Surma B., Domiszewski Z., Bienkiewicz G., (2011). Zawartość polifenoli, właściwości przeciwutleniające oraz zdolności redukujące naparów herbat białych liściastych. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 286 (18), 47–52