Wpływ wybranych parametrów konstrukcji na niektóre cechy eksploatacyjne dwukadłubowego statku morskiego o dużej prędkości

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Szczecińska

Abstrakt

W pracy podjęto problematykę projektowania konstrukcji statków szybkich ze względu na oczekiwane cechy eksploatacyjne. Postawiono dwie tezy: pierwszą - o możliwości znalezienia w zbiorze wariantów dopuszczalnych wariantu optymalnego, drugą - o istnieniu istotnej zależności między cechami eksploatacyjnymi a parametrami konstrukcji - geometrii i materiału. Zastosowano metodykę eksperymentalnych badań komputerowych. Przeprowadzono niezbędne badania identyfikacyjne. Opracowano własny algorytm wyszukiwania wariantów optymalnych, którego podstawowym modułem jest oryginalne rozwiązanie zastosowania metody algorytmu genetycznego oraz algorytm prognozowania cech eksploatacyjnych odszukanych wariantów o optymalnej konstrukcji. Sformułowano modele obliczeniowe. Zbudowano i pozytywnie przetestowano system programów komputerowych realizujących opracowane algorytmy. Przeprowadzono serie obliczeń badawczych. Opracowano wnioski naukowe i praktyczne oraz perspektywy dalszych badań. Uznano, że udowodniono postawione na wstępie pracy tezy badawcze oraz osiągnięto zakładane cele naukowe oraz utylitarne.

Opis

Słowa kluczowe

budownictwo okrętowe, katamaran, modele matematyczne, okręt, projektowanie komputerowe, statek

Cytowanie

Sekulski, Z. (2001). Wpływ wybranych parametrów konstrukcji na niektóre cechy eksploatacyjne dwukadłubowego statku morskiego o dużej prędkości. Szczecin: Politechnika Szczecińska, 316 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1567