Reakcja siewek pszenżyta ozimego na zróżnicowane natężenie oświetlenia i podwyższone stężenie CO2

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Biometric measurement and index of greenness of winter triticale seedlings cv. Prado were made after 14 days of growth in controlled conditions. Two levels of photosynthetic photon flux density (PPFD): 400 i 800 Dmol · m–2 · s–1 were set as well as four levels of CO2 concentration: 400 (control), 800, 1200, 1600 Dmol · mol–1. Stimulating effect of higher lever of CO2 concentration on seedlings has been established (to control). Favorable impact of lighting intensity (PPFD) 800 Dmol · m–2 · s–1 and concentration of CO2 800 Dmol · mol–1 on biometric features of analyzed seedlings has been shown.

Opis

Słowa kluczowe

dwutlenek węgla, PPFD, pszenżyto, wzrost roślin, carbon dioxide, plant growth, triticale

Cytowanie

Brzóstowicz A., Gregorczyk A. (2010). Reakcja siewek pszenżyta ozimego na zróżnicowane natężenie oświetlenia i podwyższone stężenie CO2. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 276 (13), 5–10. https://hdl.handle.net/20.500.12539/1007