Aktualny stan flory i znaczenie osobliwości florystycznych dla różnorodności szaty roślinnej rezerwatu „Grądowe zbocza” koło Recza

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Present state and the evaluation of vascular flora of the nature reserve „Grądowe Zbocza” is presented. In this forest-type reserve, situated in the Recz commune (Western Pomerania) 216 species of vascular plants were found, including 34 protected, endangered and rare species. Newly found localities of interesting species include two neophytes: Scutellaria altissima and Phyteuma nigrum, which are extremely rare in northern Poland. The occurrence of the majority of ineresting species is associated with the forest communities Circaeo-Alnetum and different forms of Stellario-Carpinetum, which are also listed as valuable and protected Natura 2000 habitats.

Opis

Słowa kluczowe

antropofity, gatunki unikatowe, Pomorze Zachodnie, rezerwat przyrody, zbiorowiska leśne, antropophytes, flora, nature reserve, Western Pomerania, forest communities

Cytowanie

Bacieczko W., Wołejko L., (2011). Aktualny stan flory i znaczenie osobliwości florystycznych dla różnorodności szaty roślinnej rezerwatu „Grądowe zbocza” koło Recza. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 289 (19), 7–26. https://hdl.handle.net/20.500.12539/939