Materiały zjazdowe i konferencja naukowa. Trendy rozwojowe współczesnego przemysłu chemicznego. Szczecin, 13-15 września 2007 r.

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

Politechnika Szczecińska. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej absolwenci, Politechnika Szczecińska. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej historia, Politechnika Szczecińska. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej konferencja, Politechnika Szczecińska. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej spisy

Cytowanie

Materiały zjazdowe i konferencja naukowa. Trendy rozwojowe współczesnego przemysłu chemicznego. Szczecin, 13-15 września 2007 r.60 lat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej 1947-2007. (2007). Szczecin, Politechnika Szczecińska. 240 s. ISBN 978-83-751804-0-4 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1844