Analityczne podstawy hydrochemii

Brak miniatury

Data

1999

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

analiza fizyczna, analiza chemiczna, hydrochemia, konduktometria, kolorymetria, woda

Cytowanie

Kubiak, J., Tórz, A., Nędzarek, A. (1999). Analityczne podstawy hydrochemii .Szczecin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, 229 s. ISBN 83-87327-67-0 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1460