Rewaloryzacja wielorodzinnej czynszowej zabudowy mieszkaniowej z drugiej połowy XIX-wieku (w oparciu o wybrane przykłady)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2000

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

budynki mieszkalne, budynki wielorodzinne, ochrona zabytków, rewitalizacja miast

Cytowanie

Bizio, K. (2000) Rewaloryzacja wielorodzinnej czynszowej zabudowy mieszkaniowej z drugiej połowy XIX-wieku (w oparciu o wybrane przykłady) Szczecin, Politechnika Szczecińska 271 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/592