Badanie odporności membran polipropylenowych na zwilżanie przez emulsje olejowe

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020-08

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Proces destylacji membranowej (MD) zastosowano do oczyszczania zaolejonych ścieków. W procesie MD woda odparowuje przez niezwilżone hydrofobowe membrany. Zanieczyszczenia organiczne, jak oleje, mogą zwilżać takie membrany. W pracy badano odporność membran polipropylenowych na zwilżanie przez emulsje olejowe.

Opis

Słowa kluczowe

destylacja membranowa, emulsja, olej, ścieki zaolejone, zwilżanie membran, membrany hydrofobowe

Cytowanie

POSTĘPY W TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ 2020