Przykładowe materiały związane z pracą doktorską mgr inż. Krzysztofa Wójcika nt. „Optymalizacja procesu produkcji preparatów do kondycjonowania wody przemysłowej z tendencją do pienienia się”

Brak miniatury

Data

2022-08-15

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Materiały zawierają wyniki prac doświadczalnych związanych z pomiarami zapotrzebowania na moc mieszania, czasem mieszania oraz wynikami badań znacznikowych (rozkład krzywych czasu przebywania, tzw. krzywe RTD). Zamieszczono wyniki badań związane z testowaną instalacją w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej. Ponadto zamieszczono wyniki symulacji numerycznych (wyniki CFD) związane z analizą przepływu płynu w mieszalniku wyposażonym w mieszadło posuwisto-zwrotne. W katalogu zamieszczono również plik w którym umieszczono dane związane z geometrią prototypowych mieszadeł oraz wyznaczeniem kryterium hydrodynamicznego.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie