Seed Germination and Plant Development of Bletilla Striata in Vitro

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Celem badań było opracowanie metody kiełkowania nasion in vitro i regeneracji chińskiej rośliny leczniczej – bletilii pasiastej (Bletilla striata). Stwierdzono, że do kiełkowania nasion tego storczyka w kulturach in vitro najbardziej odpowiednia jest poźywka Knudson "C" (Knudson 1946) bez dodatku roślinnych regulatorów wzrostu. Kiełkujące w kulturach in vitro siewki winny być regenerowane na podłoźu według Knudsona (1946) z dodatkiem 0,2 mg · dm–3 NAA. Zregenerowane rośliny, wysadzone w podłoźe firmy Hollas, są zdolne do wzrostu w warunkach szklarniowych.

Opis

Słowa kluczowe

mikrorozmnażanie, roślinne regulatory wzrostu, rośliny lecznicze, storczyki, micropropagation, medicinal plant, plant growth regulators, orchids

Cytowanie

Kulpa D., Katroń J., (2012). Seed germination and plant development of Bletilla striata in vitro. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 293 (21), 51–60. https://hdl.handle.net/20.500.12539/982