The First Molecular Characterisation of Steinernema Silvaticum Recorded in Poland and its Differentiation from Steinernema Kraussei Using Ribosomal DNA (rDNA) Sequences

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

During faunistic studies conducted in north-western Poland on the entomopathogenic nematodes (EPN) of the families Steinernematidae and Heterorhabditidae, species Steinernema silvaticum was identified for the first time in Poland. Nematode species identification, using morphometric methods, is laborious, even for an experienced researcher. S. silvaticum and S. kraussei are defined as “sister taxa” and it is difficult to distinguish these two species. The study is an attempt to differentiate S. silvaticum from S. kraussei using sequencing results of the rDNA – ITS1 and LSU regions. Sequenced regions of ITS1 and LSU had lengths of 490bp and 918bp, respectively. A very high similarity between the S. silvaticum isolate and the isolate of S. kraussei was detected in the case of both sequences (98–99%). There were only two nucleotide differences in ITS1 and two in LSU region, which discriminate the two analysed species.
Podczas badań nad występowaniem nicieni owadobójczych (EPN) z rodzin Steinernematidae oraz Heterorhabditidae, prowadzonych w północno-zachodniej Polsce, po raz pierwszy w Polsce zidentyfikowano gatunek Steinernema silvaticum. Identyfikacja gatunkowa nicieni, zwłaszcza odróżnienie od siebie tych najpodobniejszych, określanych mianem gatunków „siostrzanych”, z wykorzystaniem metod morfometrycznych, jest pracochłonna i często problematyczna nawet dla doświadczonego badacza. Prezentowane badania są próbą odróżnienia S. silvaticum od S. kraussei przy zastosowaniu wyników sekwencjonowania rejonów rybosomalnego DNA (rDNA) – regionów ITS1 i LSU. Sekwencjonowane obszary miały długości odpowiednio 490 bp i 918 bp. Podobieństwo między izolatami S. silvaticum i S. kraussei w przypadku obydwu sekwencji było bardzo wysokie (98–99%). Dwa polimorficzne nukleotydy (SNP) w ITS1 i dwa w LSU pozwoliły na odróżnienie obu analizowanych gatunków.

Opis

Słowa kluczowe

internal transcribed spacer (ITS), large subunit of rDNA (LSU), Nematoda, Steinernematidae, duża podjednostka rybosomalnego DNA (LSU), ITS, nicienie

Cytowanie

Dzięgielewska M., Berdzik M., Myśków B. (2015). The First Molecular Characterisation of Steinernema Silvaticum Recorded in Poland and its Differentiation from Steinernema Kraussei Using Ribosomal DNA (rDNA) Sequences. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 316(33)1, 41–48