Kanon formy architektonicznej w kościele katolickim - tradycja i współczesność architektury sacrum. Wyd. 2 popr.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2000

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

architektura sakralna, kościoły

Cytowanie

Szymski, A. (2000). Kanon formy architektonicznej w kościele katolickim - tradycja i współczesność architektury sacrum. Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 587 s. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 496, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego nr 36 ISSN 0208-7065 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1462