Principles of Coexistence of Dogs and Cats Sharing a Living Environment

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Popular opinion holds that dogs and cats are eternal enemies that are unable to communicate. In many households in Poland and other countries, they are not kept together in the home for fear of conflicting personalities or behaviour. The purpose of this study is to demonstrate that despite their many differences, dogs and cats can live together and share a living environment. To test this hypothesis, a questionnaire was created and completed by owners of animals of these two species. The questionnaire contained questions about the animals’ characteristics and their behaviour towards the other species with which they coexist. Answers were provided by 87 individuals. The questionnaire consisted of closed questions with one answer or multiple answers. It was divided into three sections: questions about the respondent’s cat, questions about the dog, and questions about the social be- haviour of the cat and the dog. To compare the results for the two species, the answers to two of the questions were grouped into categories of behaviour. The survey showed that the respondents’ pets were mainly in the age range of 2–8 years, and that mixed breeds were predominant. The results indi- cated that dogs and cats are largely friendly towards one another. Thus it can be concluded that these two species can live together in the same household provided that certain criteria are met. The most important of these are an adequate length of time spent in the litter with the mother, so that the animal can acquire appropriate behaviour patterns, and contact with the other species at a very early age.
Powszechnie twierdzi się, że pies i kot są odwiecznymi wrogami, którzy nie potrafią się porozumiewać. Duża liczba gospodarstw domowych w Polsce oraz innych krajach nie utrzymuje tych dwóch gatunków razem w miejscu zamieszkania ze względu na obawę o przeciwstawność ich osobowości oraz zachowań. Celem pracy jest wykazanie, że pies i kot pomimo wielu różnic mogą ze sobą żyć i dzielić środowisko bytowania. W celu zbadania tej tezy stworzono ankietę społeczną, którą wypełniły osoby posiadające te dwa gatunki zwierząt. W ankiecie zawarte były pytania dotyczące charakterystyki zwierząt oraz zachowań wobec drugiego gatunku, z którym koegzystują. Odpowiedzi udzieliło łącznie 87 osób. Ankieta złożona była z pytań zamkniętych wielokrotnej lub jednorazowej odpowiedzi, w zależności od rodzaju pytania. Podzielona była na trzy sekcje: pytań o kocie, pytań o psie oraz pytań odnośnie do zachowań społecznych psa i kota. W celu odpowiedniego porównania wyników odpowiedzi w trzech pytaniach zostały pogrupowane na rodzaje zachowań. Z przeprowadzonego badania wynika, że zwierzęta uczestników ankiety w większej mierze były w przedziale wiekowym od 2 do 8 lat oraz przeważała rasa mieszana. Wyniki ankiety wskazują, że pies i kot w dużym stopniu wykazują przyjazne zachowania względem siebie. Można więc wnioskować, że te dwa gatunki mogą ze sobą żyć we wspólnym domostwie, lecz muszą być spełnione pewne kryteria, aby ta relacja miała szansę bytu. Najważniejszymi kryteriami są: odpowiednio długi okres w miocie z matką w celu nabrania odpowiednich wzorców zachowania oraz kontakt z drugim gatunkiem w bardzo wczesnym wieku.

Opis

Słowa kluczowe

dog, cat, coexistence, social behaviour, pies, kot, koegzystencja, zachowania społeczne

Cytowanie

Bombik E., Mandał J. (2022). Principles of Coexistence of Dogs and Cats Sharing a Living Environment. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 365(64)4, 1–11. doi 10.21005/AAPZ2022.64.4.1