Show simple item record

dc.contributor.authorKazimierska, Katarzyna
dc.contributor.authorBiel, Wioletta
dc.date.accessioned2022-03-04T11:52:06Z
dc.date.available2022-03-04T11:52:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKazimierska K., Biel W. (2020). Feeding of Sporting Dogs. Part I. Energy, Protein, Fat and Carbohydrates Requirements. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2020, 355(54)2, 5–14. doi 10.21005/AAPZ2020.54.2.01pl_PL
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/923
dc.description.abstractSporting dogs belong to a large group of dogs that perform a specific job for a man. The type of performed work can be divided according to its frequency, intensity and duration. The aim of the study was to characterize the nutrition of sporting dogs, focusing on energy requirement and demand for energy-providing nutrients (protein, fat and carbohydrates). Proper nutrition is one of the most important factors affecting the dog's athletic performance. The objective of proper nutrition for training dogs is to provide the highest quality of energy in appropriate amount. Food balance is achieved when the supplied nutrients enable the body to maintain the proper functioning of all tissues and none of the ingredients are in excess or deficiency.en
dc.description.abstractPsy sportowe należą do dużej grupy psów, które wykonują określoną pracę dla człowieka. Rodzaj wykonywanej pracy można podzielić pod względem częstotliwości, intensywności i czasu jej trwania. Celem pracy była charakterystyka żywienia psów sportowych, skupiająca się na zapotrzebowaniu energetycznym oraz zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe dostarczające energii (białko, tłuszcz i węglowodany). Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wyniki sportowe osiągane przez psa. Celem prawidłowego żywienia trenujących psów jest dostarczenie im najwyższej jakości energii w odpowiedniej ilości. Równowaga pokarmowa zostaje osiągnięta, gdy dostarczane składniki pokarmowe umożliwiają organizmowi utrzymanie właściwego funkcjonowania wszystkich tkanek i gdy żaden ze składników nie występuje w nadmiarze lub niedoborze.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectworking dogsen
dc.subjectdieten
dc.subjectnutritional requirementsen
dc.subjectpsy pracującepl_PL
dc.subjectdietapl_PL
dc.subjectzapotrzebowanie pokarmowepl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Weterynariapl_PL
dc.titleFeeding of Sporting Dogs. Part I. Energy, Protein, Fat and Carbohydrates Requirementsen
dc.title.alternativeŻywienie psów sportowych. Część I. Zapotrzebowanie na energię, białko, tłuszcz i węglowodanypl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2020.54.2.01
dc.contributor.organizationDepartment of Monogastric Animal Sciences, Division of Animal Nutrition and Food, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Monogastric Animal Sciences, Division of Animal Nutrition and Food, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Polanden
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.page.number5–14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska