Show simple item record

dc.contributor.authorWysokińska, Anna
dc.contributor.authorChłopik, Angelika
dc.contributor.authorSzablicka, Dorota
dc.date.accessioned2022-03-04T10:39:32Z
dc.date.available2022-03-04T10:39:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationWysokińska A., Chłopik A., Szablicka D. (2020). The Incidence of Spermatozoa with Morphological Changes in Semen Collected from Canine Epididymides. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 354(53)1, 29–34. doi 10.21005/AAPZ2020.53.1.03pl_PL
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/919
dc.description.abstractThe aim of the study was to analyze the incidence of spermatozoa with morphological changes in semen collected from canine epididymides. The study was conducted on five dogs with gonads obtained from them as a result of routine castration performed at a veterinary clinic. Epididymides were isolated after gonadal lavage with PBS fluid. Semen was collected by incising individual parts of the epididymis (caput, corpus, cauda) with a sterile scalpel, when placed in separate Petri dishes. Sperm morphology was prepared from the semen collected in this way. The preparations were stained with the SpermBlue method. The sperm morphology was assessed using a 100x immersion lens with a Nikon E-50i light microscope. In each preparation, the morphological structure of 200 spermatozoa was assessed, specifying the sperm cells with normal morphological structure and those with changes in their head, tail, and those with cytoplasmic droplets. Based on the performed study, it was found that there are differences in the incidence of sperm cells with morphological changes in individual sections of the epididymal duct. The largest share of spermatozoa with normal morphological structure was observed within the corpus of the epididymis. The most spermatozoa with head changes and with cytoplasmic droplets were found in semen collected from the epididymal caput. There were more than 14% more spermatozoa with head changes located in the epididymal caput than in the epididymal cauda (P ≤ 0.05). The semen collected from the cauda of the epididymis showed significantly more sperm cells with tail changes than in the remaining parts of the epididymis. As semen moved through the individual segments of the epididymis, the proportion of spermatozoa with head changes and cytoplasmic droplets decreased, while the proportion of spermatozoa with tail changes increased.en
dc.description.abstractCelem badań była analiza występowania plemników ze zmianami morfologicznymi w nasieniu pobieranym z najądrzy psów. Badania przeprowadzono na pięciu psach, od których pozyskano gonady w wyniku rutynowej kastracji wykonanej w przychodni weterynaryjnej. Po opłukaniu gonad płynem PBS wyizolowano najądrza. Nasienie pobierano przez nacinanie jałowym skalpelem poszczególnych części najądrza (głowy, trzonu, ogona) umieszczonych na oddzielnych szalkach Petriego. Z tak pobranego nasienia wykonano preparaty do oceny morfologii plemników. Preparaty barwiono metodą SpermBlue. Ocenę morfologii plemników przeprowadzono przy użyciu obiektywu immersyjnego, przy powiększeniu 100-krotnym, z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego Nikon E-50i. W każdym preparacie oceniono budowę morfologiczną 200 plemników, wyszczególniając plemniki o prawidłowej budowie morfologicznej oraz ze zmianami główek, ze zmianami witek i z kroplami cytoplazmatycznymi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono różnice w częstości występowania plemników ze zmianami morfologicznymi w poszczególnych odcinkach przewodu najądrza. W obrębie trzonu najądrza zaobserwowano największy udział plemników o prawidłowej budowie morfologicznej. Najwięcej plemników ze zmianami główek i z kroplami cytoplazmatycznymi stwierdzono w nasieniu pobieranym z głowy najądrza. W głowie najądrza było o ponad 14% więcej plemników ze zmianami główek niż w ogonie najądrza (P ≤ 0,05). W nasieniu pobieranym z ogona najądrza wykazano istotnie więcej plemników ze zmianami witek niż w pozostałych odcinkach przewodu najądrza. Wraz z przesuwaniem się nasienia przez poszczególne odcinki przewodu najądrza zmniejszał się udział plemników ze zmianami główek i z kroplami cytoplazmatycznymi, natomiast zwiększał się udział plemników ze zmianami witek.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectsperm morphologyen
dc.subjectcanineen
dc.subjectepididymisen
dc.subjectmorfologia plemnikapl_PL
dc.subjectpiespl_PL
dc.subjectnajądrzepl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Weterynariapl_PL
dc.titleThe Incidence of Spermatozoa with Morphological Changes in Semen Collected from Canine Epididymidesen
dc.title.alternativeCzęstość występowania plemników ze zmianami morfologicznymi w nasieniu pobranym z najądrzy psówpl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2020.53.1.03
dc.contributor.organizationSiedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce, Polanden
dc.contributor.organizationSiedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce, Polanden
dc.contributor.organizationSiedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Siedlce, Polanden
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.page.number29–34


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska