Show simple item record

dc.contributor.authorMróz, Piotr
dc.contributor.authorWójcik, Piotr
dc.contributor.authorCwynar, Marzena
dc.date.accessioned2022-03-31T12:09:14Z
dc.date.available2022-03-31T12:09:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPiotr Mróz P., Piotr Wójcik P., Marzena Cwynar M. (2017). Production parameters of PHF cows depending on varying housing conditions during lactation. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 336(43)3, 89–102. doi 10.21005/AAPZ2017.43.3.11pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1294
dc.description.abstractThe aim of the study was to determine the effect of varying housing conditions on production parameters of Polish Holstein-Friesian cows. The animals from the Experimental Station of the National Research Institute of Animal Production in Chorzelow were divided into three groups differing in housing conditions. The differentiating variables were access to outdoor areas and area per animal. Cows were also subjected to changes in stocking density and regrouping. The results showed that among cows without outdoor access, those with a space allowance of 3.8 m2/cow produced 2 kg less milk than those with a floor space of 7.74 m2/cow. Increasing stocking density from 3.8 to 2.71 m2/head reduced milk production by 8.9 kg. In cows with outdoor access, decreasing floor space allowance from 7.74 to 5.35 m2/head reduced milk production by 7.46 kg. Two changes in the living area, including increased floor space (in another group) from 6.24 to 17.6 m2 also caused milk yield to decrease by 6 kg. The decreases in milk yield increased the solids content per litre of milk. The study found that housing system and stocking density determine the level of milk production. Too frequent changes in stocking density, as well as regroupings have a negative effect on milk yield.en
dc.description.abstractCelem pracy było zbadanie wpływu zmiennych warunków utrzymania na parametry produkcyjne krów polskich rasy holszytyńsko-fryzyjskiej. Zwierzęta, pochodzące z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Chorzelowie, podzielono na 3 grupy różniące się warunkami utrzymania. Czynnikami różnicującymi były dostęp do wybiegów oraz powierzchnia przypadająca na jedno zwierzę. Na krowy oddziaływano także poprzez zmianę obsady oraz przegrupowywanie zwierząt. Wyniki wykazały, że krowy bez dostępu do wybiegu (3,8 m2 na zwierzę) produkowały o 2 kg mleka mniej niż zwierzęta mające do dyspozycji 7,74 m2. Zwiększenie zagęszczenia z 3,8 m2 do 2,71 m2 na zwierzę skutkowało zmniejszeniem produkcji mleka o 8,9 kg. U krów korzystających z wybiegów, przy zmniejszeniu powierzchni przypadającej na jedno zwierzę z 7,74 m2 do 5,35 m2, spadek produkcji mlecznej wyniósł 7,46 kg. Dwukrotne zmiany powierzchni bytowej, w tym zwiększenie powierzchni (w kolejnej grupie) z 6,24 m2 do 17,6 m2 także skutkowało spadkiem wydajności mlecznej o 6 kg. Spadki wydajności mlecznej wiązały się ze zwiększeniem zawartości suchej masy w litrze mleka. Na podstawie badań stwierdzono, że system utrzymania i gęstość obsady determinują poziom produkcji mlecznej. Zbyt częste zmiany gęstości obsady, jak również zmiany składu grup zwierząt wpływały negatywnie na wydajność mleczną.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectphysical activityen
dc.subjectanimal behavioren
dc.subjectoverstockingen
dc.subjecthousing systemen
dc.subjectmilk productionen
dc.subjectaktywność fizycznapl_PL
dc.subjectbehawior zwierzątpl_PL
dc.subjectnadmierne zagęszczeniepl_PL
dc.subjectsystem utrzymaniapl_PL
dc.subjectwydajność mlecznapl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.titleProduction parameters of PHF cows depending on varying housing conditions during lactationen
dc.title.alternativeParametry produkcyjne krów rasy PHF w zależności od warunków utrzymania podczas laktacjipl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2017.43.3.11
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Genetics and Breeding, National Research Institute of Animal Production Krakowpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Genetics and Breeding, National Research Institute of Animal Production Krakowpl_PL
dc.contributor.organizationKR Kietrz Ltd., Kietrzpl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number89-102pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska