Show simple item record

dc.contributor.authorRawicki, Kacper
dc.date.accessioned2022-03-25T10:45:02Z
dc.date.available2022-03-25T10:45:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRawicki, K. (2014). Variability of Particulate Matter Concentrations in Poland in the Winter 2012/2013. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 312(31), 143–152.pl_PL
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1206
dc.description.abstractW okresie zimowym pogorszenie jakości powietrza na ogół związane jest z przekroczeniem norm przyjętych dla pyłu zawieszonego; epizody smogowe prawie zawsze są następstwem zwiększonej emisji spowodowanej spadkiem temperatury powietrza i występują w naszym kraju prawie każdej zimy. Oceniono w pracy zmienność imisji pyłu w powiązaniu z temperaturą powietrza w okresie kalendarzowej zimy – od grudnia 2012 r. do lutego 2013 r. w głównych miastach Polski. Analizą objęto godzinne i dobowe stężenia obu frakcji pyłu zawieszonego, PM10 i PM2,5 zarejestrowanych w 25 stacjach. Stężenie PM10 przekraczające dobową normę (50 μg · m–3) stwierdzono w południowych rejonach kraju aż w 70% dni analizowanego sezonu zimowego, przy czym najwięcej w grudniu 2012 r. W tym miesiącu w większości stacji odnotowano także maksymalne dobowe wartości imisji. Wykazano, że zmienność warunków termicznych w analizowanym okresie miała statystycznie istotny wpływ na wielkość imisji pyłu PM2,5 i PM10 w powietrzu.pl_PL
dc.description.abstractDeterioration of air quality in winter is generally associated with exceeding the accepted norms for particulate matter, and smog episodes are almost always the consequence of increased emission caused by decrease in air temperature and occur almost every winter in Poland. The fundamental aim of this work was to evaluate the variability of dust immission in connection with air temperature during the calendar winter from December 2012 to February 2013 in major Polish cities. The analysis included hourly and daily concentrations of both fractions of particulate matter, PM10 and PM2.5 recorded at 25 stations. Concentrations of PM10 which exceed the daily norm (50 μg · m–3) were recorded in the southern parts of the country in 70% of the days of the analysed winter season – most in December 2012. In the same month the maximum daily values of concentration of pollutants were recorded in most of the stations. It has been shown that the variability of thermal conditions in the analysed period had a statistically significant effect on concentration of PM2.5 and PM10 in ambient air.en
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectair temperatureen
dc.subjectcorrelation analysisen
dc.subjectdaily standarden
dc.subjectPM2.5pl_PL
dc.subjectPM10pl_PL
dc.subjectanaliza korelacjipl_PL
dc.subjectnorma dobowapl_PL
dc.subjecttemperatura powietrza.pl_PL
dc.subjectPM2.5en
dc.subjectPM10en
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleVariability of Particulate Matter Concentrations in Poland in the Winter 2012/2013en
dc.title.alternativeZmienność stężenia pyłu zawieszonego na terenie Polski zimą na przełomie 2012 i 2013 rokupl_PL
dc.typeArticleen
dc.contributor.organizationInstitute of Technology and Life Sciences, West Pomeranian Research Centre in Szczecin, Polanden
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.page.number143-152


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska