Użytkownicy tego systemu mogą zalogować się, aby obejrzeć ten dokument.

Logowanie

Wpisz następujące informacje, aby wysłać prośbę o udostępnienie kopii dokumentu do osoby za ten dokument odpowiedzialnej.

Analiza możliwości wykorzystania związków selenu w ograniczeniu oddziaływania węglowodorów ropopochodnych na wybrane procesy oksydoredukcyjne w glebie

Ten adres e-mail zostanie użyty do wysłania dokumentu