Now showing items 1-1 of 1

    • Meat Performance of Water Buffaloes (Bubalus bubalis) 

      Chociłowicz, Ewa (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013)
      W ostatnich latach wraz ze wzrostem zainteresowania rolnictwem proekologicznym wzrosło zainteresowanie tym gatunkiem zwierząt. Światowa produkcja mięsa bawolego wynosi 4,9 mln t rocznie. Przyrosty dzienne bawołów wodnych, ...