Now showing items 1-1 of 1

    • Roślinność torfowisk alkalicznych rezerwatu „Wielkopolska Dolina Rurzycy” 

      Wołejko, Lesław; Piotrowska, Julia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011)
      A survey of plant communities of 8 rich fens found in the newly established nature reserve „Wielkopolska Dolina Rurzycy” has been performed on the basis of the phytosociological research. A present day vegetation cover of ...