Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ zawartości suchej masy w mleku na skład oraz cechy sensoryczne twarogu kwasowego 

      Siemianowski, Krzysztof; Szpendowski, Jerzy; Bohdziewicz, Krzysztof; Kołakowski, Piotr; Pawlikowska, Katarzyna; Żylińska, Joanna; Bardowski, Jacek Karol (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013)
      The aim of this paper was to analyze the effect of the dry matter in milk on the sensory properties of acid tvarog cheese. Acid tvarog cheeses were produced from reconstituted milk of varied dry matter contents, prepared ...