Now showing items 1-1 of 1

    • The Effect of Dried Fruit, Vegetable and Herb Concentrate on the Quality of Hens Eggs 

      Tarasewicz, Zofia; Aniśko, Mieczysław; Majewska, Danuta; Romaniszyn, Krystyna; Ligocki, Marek (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013)
      Celem pracy była ocena wpływu koncentratu wyprodukowanego w kraju z odpadów przemysłu spożywczego (owoców, warzyw i ziół), jako dodatku do standardowych mieszanek paszowych, na cechy fizyczne oraz profil mineralny treści ...