Now showing items 362-381 of 502

  • Season-dependent Characteristics of Insemination Boar Ejaculates 

   Koprianiuk, Anna; Kondracki, Stanisław; Wysokińska, Anna; Iwanina, Maria; Serwa, Dorota (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Badania przeprowadzono na ponad 8 tysiącach ejakulatów pobranych od 112 knurów. Badaniami objęto wszystkie ejakulaty pobrane i zakwalifikowane do inseminacji w czteroletnim okresie działania jednej ze stacji unasienniania ...
  • Seasonal Changes in Occurrence of Fusarium Isolates in Grain Warehouses 

   Kręcidło, Łukasz; Krzyśko-Łupicka, Teresa (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2018)
   Cereal grains on global scale provide more energy than other types of crops. They are a rich in carbohydrates and are the main source of this nutritional substances. Cereal and products made of it supply half of daily ...
  • Seed Germination and Plant Development of Bletilla Striata in Vitro 

   Kulpa, Danuta; Katroń, Joanna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   Celem badań było opracowanie metody kiełkowania nasion in vitro i regeneracji chińskiej rośliny leczniczej – bletilii pasiastej (Bletilla striata). Stwierdzono, że do kiełkowania nasion tego storczyka w kulturach in ...
  • Segetal flora of the plantations of virginia fanpetals Sida hermaphrodita (L) Rusby in Łobez commune (West Pomerania) 

   Bacieczko, Wanda; Borcz, Agnieszka (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   This paper presents the results of the investigation of the segetal flora accompanying the Virginia fanpetals crops in Łobez Commune. The purpose of this research was the identification and ecological analysis of weeds ...
  • Selected factors which cause fertility disorders in dairy cows 

   Czerniawska-Piątkowska, Ewa; Medyk, Pamela (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017)
   The aim of the study was to identify selected factors influencing the dairy cows' reproductive disorders and some mistakes made by breeders in running herd, especially concerning feeding. Environmental factors influencing ...
  • Selected functions of growth factors from TGF-β superfamily in reproduction processes in ruminants 

   Mościcki, Wojciech (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   Transforming growth factors are considered as one of the most important substances, widely affecting the functioning of female reproductive system. Special attention of the research conducted in many centers is devoted ...
  • Selected Heamatological and Biochemical Parameters of the Blood Plasma of Calves During the First Month of Life before and after the Administration of Milk Replacer Supplemented with Lactose 

   Michałek, Katarzyna; Dratwa-Chałupnik, Alicja; Bośko, Paulina; Dubik, Małgorzata; Jaszczuk, Magdalena; Sylwestrzak, Areta; Szczepanik, Katarzyna; Kawecka, Paula; Marczuk, Natalia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Przeanalizowano wybrane parametry hematologiczne i biochemiczne osocza krwi cieląt w pierwszym miesiącu życia przed podaniem wraz z preparatem mlekozastępczym dodatkowej ilości laktozy i po jego podaniu. Doświadczenie ...
  • Selected Issues of Euthanasia of Animals Part II. The Ethics in Facing Death 

   Mikuła, Małgorzata; Kulawik, Mirosława; Szlufik, Krzysztof; Rzepiński, Filip; Bartyzel, Bartłomiej J.; Nowicki, Marek; Paśko, Sławomir; Murawska, Daria; Koczoń, Piotr; Gruszczyńska, Joanna; Przysiecki, Piotr; Niemiec, Tomasz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015)
   Animal euthanasia causes religious and ethical difficulties among veterinary doctors. The approach to the issue of animal losing life often influences the relationships between the owner and the doctor. This problem is ...
  • Selected Issues of Euthanasia of Animals: Part I – Eliminating the Suffering 

   Mikuła, Małgorzata; Kulawik, Mirosława; Szlufik, Krzysztof; Rzepiński, Filip; Bartyzel, Bartłomiej J.; Nowicki, Marek; Paśko, Sławomir; Murawska, Daria; Koczoń, Piotr; Gruszczyńska, Joanna; Przysiecki, Piotr; Niemiec, Tomasz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015)
   Francis Bacon’s renaissance idea of alleviating the suffering of patients contributed to the creation of the concept of euthanasia and its evolution over the ages with the following change of moral and ethical attitudes ...
  • Selected Training Systems for Various Types of Working Dogs 

   Horoszewicz, Elżbieta; Iwaniuk, Marta; Niedziółka, Roman (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2018)
   The aim of the study was to characterize the basic training systems for the main types of working dogs used in Poland. The training system for each group aims to improve on the innate traits that identify the animal ...
  • Selecting the date of mating in farm mink (Neovison vison) for optimization of reproduction performance 

   Szczypułkowska, Hanna; Felska-Błaszczyk, Lidia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   Abstract. The aim of this study was to analyse the influence of breeding factors, such as gestation length, age, dates and number of matings, on the female reproductive performance in farmed American mink (Neovison vison). ...
  • Selenoprotein P gene (SEPP1) as a selenium marker concentration 

   Korpal, Agnieszka; Woźniak, Katarzyna; Terman, Arkadiusz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   In these days having a right balanced diet is known to be one of the most important factors conditioning health of a person. Healthy eating should be based on two paralelly important elements: correct diet and high food ...
  • Shape Variability in the Skull of Long-tailed Chinchilla (Chinchilla laniger, Molina 1782) Part 1. Cranial Angles 

   Baranowski, Piotr; Wróblewska, Magdalena; Pęzińska-Kijak, Katarzyna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Celem badań było oszacowanie wielkości zmian wartości kątów czaszki szynszyli małej w okresie wzrostu i rozwoju oraz porównanie wartości ustalonych dla osobników dorosłych zwierząt hodowlanych z wynikami pomiarów czaszek ...
  • Shape Variability in the Skull of Long-tailed Chinchilla (Chinchilla laniger, Molina 1782) Part 2. Relative Growth Rate of Some Skull Regions 

   Baranowski, Piotr; Wróblewska, Magdalena; Pęzińska-Kijak, Katarzyna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Celem pracy było przedstawienie względnej szybkości wzrostu poszczególnych obszarów czaszki i żuchwy szynszyli małej (Chinchilla laniger) oraz uchwycenie zmian morfometrycznych w różnych okresach rozwoju tych zwierząt. ...
  • Siedliska przyrodnicze w ramach sieci Natura 2000 na obszarze doliny strumienia Stróżewskiego (woj. Zachodniopomorskie) 

   Bacieczko, Wanda; Klera, Magdalena; Kochanek-Felusiak, Agnieszka (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011)
   After the accession of Poland to European Union new formal regulations concerning nature conservation came into force. The applied legal documents are: 1) 92/43/EWG Council Directive from the 21st May of 1992, known as ...
  • Skład chemiczny i jakość białka konwencjonalnej i genetycznie zmodyfikowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej 

   Biel, Wioletta (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011)
   The aim of this study was estimation of composition and quality of protein of genetically-modified (GM) soybean meal studied in experiment on laboratory rats. No statistical differences were found in the results of ...
  • Skład chemiczny i jakość białka ziarna owsa brązowo- i żółtoplewkowego 

   Biel, Wioletta; Szołkowska, Aleksandra; Bobko, Kazimierz; Jaskowska, Izabela (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
   The aim of this study was compare the content of chemical composition and nutritive value in the grains of four new brown hull oats strains (CHD 2875, CHD 3076, CHD 3047, CHD 2909) and in the grians of two cultivars ...
  • Slaughter Value of Polish Landrace Fatteners from Farms in Central-Eastern Poland 

   Radzikowski, Daniel; Sieczkowska, Halina; Kalińska, Aleksandra; Gołębiewski, Marcin; Ostaszewska, Urszula (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019)
   The aim of this work is to evaluate the slaughter value of porkers from individual farms in the same producer group located in central-eastern Poland. The research was conducted on 322 fatteners of the Polish Landrace ...
  • SLC27A1 gene polymorphism analysis in relation to milk production traits in Jersey cows 

   Kulig, Hanna; Kałłas, Tomasz; Kowalewska-Łuczak, Inga; Kunicka, Melania; Wojdak-Maksymiec, Katarzyna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   The aim was to establish possible associations between the g.14791C>T and g.14589A>G SNPs in the SLC27A1 gene and milk production traits as well as somatic cell count in milk of Jersey cows. No significant associations ...
  • Soil conditions and plant communities on the summit, the slope and the depression on the edge of west Oder 

   Kutyna, Ignacy; Malinowska, Katarzyna; Malinowski, Ryszard; Department of Ecology, Envinronmental Protection and Development, West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Department of Plant Physiology and Biochemistry, West Pomeranian University of Technology Szczecin; Department of Soil Science, Grassland and Environmental Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   37 relevés were made in the area of West Oder western edge located between the village of Moczyły and the hamlet of Kamionka. Geobotanical study was conducted in three elements of the terrain. 17 relevés were made on ...