Now showing items 273-292 of 502

  • Occupational Health and Safety When Handling Farm Animals 

   Pilarczyk, Maria (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2022)
   In 2021, 12,088 accidents involving animals were reported to the Regional Branches and Local Units of KRUS in Poland: 10.2% more than in 2020. The most common causes of such acci- dents are poor housing conditions and a ...
  • The Occurence of the Eurasian Otter Lutra Lutra in Aquatic Habitats of Different Trophy in Wigry National Park 

   Romanowski, Jerzy; Januszewicz, Małgorzata; Grzegrzółka, Beata (Wydawnictwo Uczelniane zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2018)
   The standard method was used for the first field survey of the Eurasian otter Lutra lutra distribution in all aquatic habitats in Wigry National Park (WNP) in northern Poland. Total of 59 study sites (48 on lakes, 8 ...
  • Occurrence and Biological Activity of Lectins in Seeds of Leguminous Plants and Cereals 

   Brinken, Anna; Piątek, Jarosław; Biel, Wioletta; Sagan, Zygmunt (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   Materiał do badań stanowiły nasiona roślin strączkowych i ziarna zbóŜ. Występowanie lektyn określono na podstawie aktywności czerwonych krwinek ludzkich, szczurów laboratoryjnych i baranich traktowanych wyciągami z ...
  • Ocena modelu reakcji i rzędu do opisu degradacji linuronu w glebie 

   Gregorczyk, Andrzej; Swarcewicz, Maria; Sędłak, Paweł (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013)
   The aim of this study was to apply the single first-order kinetic model (SFO) to the investigation of linuron degradation (pure and in the mixture with other pesticides – thiametoxam and mancozeb) in light and medium ...
  • Ocena niepewności obliczenia czasu półtrwania herbicydu w glebie 

   Gregorczyk, Andrzej; Swarcewicz, Maria Katarzyna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   The object of this study was the kinetics of disappearance of linuron in soil, under laboratory conditions. Compared two methods of indirect determination of half life time and estimation accuracy of the calculations. ...
  • Ocena odporności na rdzę koronową nowych i historycznych polskich odmian owsa zwyczajnego 

   Paczos-Grzęda, Edyta Małgorzata; Okoń, Sylwia; Koroluk, Aneta; Kowalczyk, Krzysztof (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Crown rust is a commonly occurring fungal disease of oat caused by Puccicnia coronata Cda. F.sp. avenae P. Syd. & Syd. Oat crop loss caused by this pathogen ranged to 50%. The most effective, economical and environmentally ...
  • Ocena odrastania muraw trawnikowych z udziałem śmiałka darniowego 

   Jankowski, Kazimierz; Jankowska, Jolanta; Sosnowski, Jacek (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   The aim of this work was to evaluate the usefulness of tufted hairgrass to establish turf lawns used extensively as a result of the impact of it’s on the degree of lawns regrowth. Field experiments were founded in April ...
  • Ocena plonowania wybranych odmian wysoko rosnących pomidora w uprawie polowej 

   Rekowska, Ewa; Jurga-Szlempo, Barbara (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011)
   In two-year experiment (2007–2008), the suitability of six indeterminate cultivars of tomato (Aurelius F1, Megana F1, Merkury F1, Red Chief F1 – greenhouse cultivars, and as model cultivars Malinowy Henryka and Złoty ...
  • Ocena sposobu żywienia kobiet w okresie menopauzalnym - zdrowych i z leczoną osteoporozą 

   Goluch-Koniuszy, Zuzanna; Radziszewska, Magdalena; Dęga, Sylwia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2009)
   The goal of this research was the evaluation of nutrition and life-style of healthy women (aged 42–56) and women with treated osteoporosis (aged 33–60). The research was conducted in the form of a questionnaire, concerning ...
  • Ocena stanu zachowania wybranych populacji goryczki krzyżowej (Gentiana cruciata) na Pomorzu Zachodnim 

   Piotrowska, Julia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
   Gentiana cruciata is a protected species which appears relatively rarely in xerotermic communities. The research on the population of this species was carried out in 2006. Number of specimens, density and spatial structure ...
  • Ocena ubocznego oddziaływania spinosadu na aktywność oksydazy o-difenolowej w glebie 

   Telesiński, Arkadiusz; Płatkowski, Maciej (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   Into the loamy sand and sandy loam introduced the insecticide Spintor 240 SC, containing active substance spinosad, in the field dose, 5, 10 and 25 times larger. After treatment soil of spinosad o-diphenol oxidase ...
  • Ocena warunków biotermicznych w Polsce środkowozachodniej na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) 

   Mąkosza, Agnieszka; Michalska, Bożena (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
   In studies of the bio-thermal conditions, index of sensitive temperature STI (Subjective Temperature Index) was applied. It was based on the analysis of human heat balance – Menex 2005 model (from 12 UTC values of ...
  • Ocena wpływu różnych dawek podłoża popieczarkowego na zadarnienie i odrost różnych mieszanek trawnikowych 

   Wiśniewska-Kadżajan, Beata (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013)
   To fertilize both grassland and turf lawns can be used the mushrooms substrate. The aim of this study was determine the effect of the mushrooms substrate on the compactness and regrowth of various turf lawns with different ...
  • Ocena zawartości metali ciężkich oraz cech jakościowych ziarna pszenicy 

   Stolarska, Anna; Gregorczyk, Andrzej; Przybulewska, Krystyna; Podlasińska, Joanna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
   The degree of heavy metal contamination and effect of storage time of wheat grain on quality traits of milling, used for five type of flour production. The content and weakening of gluten and falling number was estimated. ...
  • Ocena zawartości tłuszczu i cholesterolu w mięsie samic oraz samców okonia (Perca fluviatilis L.) z jeziora Gopło 

   Stanek, Magdalena; Dąbrowski, Janusz; Roślewska, Aleksandra; Janicki, Bogdan (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2009)
   The aim of the study was to compare fat and total cholesterol content in the muscles of females and males of perch (Perca fluviatilis L.) caught in fall and spring from Gopło Lake. Analyses were carried out on 10 females ...
  • Oddziaływanie hydrożelu i rodzaju okrywy glebowej na aspekt ogólny muraw trawnikowych 

   Jankowski, Kazimierz; Sosnowski, Jacek; Jankowska, Jolanta; Kowalczyk, Renata (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   The aim of this work was to determine the effect of superabsorbent Aqua–Gel P4 on the dynamics of lawns emergence. The experiment was established in 2007. The studies were carried out on the base of two lawn experiments. ...
  • Opinions and Knowledge about Ear Cropping and Tail Docking at Dogs in Stargard City 

   Karatysz, Karla (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2021)
   Currently, ear cropping and tail docking are practised surgeries at veterinary clinics. These procedures have been around for centuries with first cases already performed in ancient Rome. The purpose of such body modifications ...
  • Optymalizacja systemu selekcji genotypów pszenicy zwyczajnej z translokacją ‘pontin’ 

   Tyrka, Mirosław; Ciura, Joanna; Szeliga, Magdalena (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   The ‘pontin’ translocation was obtained as a result of the recombination of segment from Thinopyrum ponticum with Lr19 gene, carrying resistance to leaf rust caused by Puccinia triticina, with chromosome segment of ...
  • Osobliwe oczko wodne na Pojezierzu Południowo-Ełckim 

   Jasnowska, Janina (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011)
   The small pond (1.3 ha) in the moraine landscape of Pojezierze Ełckie is characteristic for its natural values, especially floral diversity, indicating the existence of various habitats in the same area. They are: the ...
  • Oxygraphic evaluation of activity of respiratory enzymes in boar's semen 

   Kopczyński, Piotr; Lasota, Bogdan; Ogoński, Tadeusz; Stankiewicz, Tomasz; Gaczarzewicz, Dariusz; Skolmowska, Magdalena (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   In the article advantages of the use of oxygraphic method for metabolic examination of mitochondrial respiratory enzymes in boar spermatozoa were described. Investigations were performed on semen samples taken from 36 boars ...