Now showing items 1-1 of 1

    • The Content of Selected Macroelements and Mictoelements in Acid Tvorogs with a Different Fat Content 

      Siemianowski, Krzysztof; Tońska, Elżbieta; Szpendowski, Jerzy (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
      Przeprowadzono analizę zawartości wybranych makroelementów i mikroelementów w twarogu kwasowym o różnej zawartości tłuszczu. Materiał badawczy stanowił twaróg kwasowy chudy (0% tłuszczu), półtłusty (4% tłuszczu) i tłusty ...