Show simple item record

dc.contributor.authorKutyna, Ignacy
dc.contributor.authorMłynkowiak, Elżbieta
dc.contributor.authorMalinowska, Katarzyna
dc.date.accessioned2022-03-07T18:36:42Z
dc.date.available2022-03-07T18:36:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKutyna I., Młynkowiak E., Malinowska K. (2016). Structure and floristic diversity of the community Calamagrostietum Epigeji Juraszek 1928 within different biotopes. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 325(37)1, 47–64. doi 10.21005/AAPZ2016.37.1.06pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/951
dc.description.abstractThe aim of the present paper was to determine the structure and floristic diversity of Calamagrostietum epigeji occurring within different biotopes (sand and gravel post-excavation pits, “Gilow” post-flotation waste dump, and an urban area in Szczecin). Based on previous publications, a synthetic table was compiled to present the phytosociological constancy (S) and cover coefficient (D) of species occurring in the analysed phytocoenoses. Analysis of the similarity between the communities was performed with the UPGMA method and Euclidean distances on the basis of species phytosociological constancy using the Statistica PL package. Similarity coefficients were also calculated for the distinguished phytocoenoses with the Sorensen method and the results were presented in Czekanowski’s diagram. As revealed by the UPGMA method, the greatest similarity was exhibited by communities developing within the “Storkowo I” and “Storkowo II” pits and in the “Mielenko Drawskie” pit. These phytocoenoses, which are undergoing the initial succession stage, are characterised by distinct dominance of Calamagrostis epigejos and a low number of species (from 38 to 49 taxa, on average from 10 to 15 per releve). The other group comprises communities representing later stages of succession from the “Gilow” post-flotation waste dump and the long abandoned “Krzynka” and “Szczecin- -Żydowce” pits. These phytocoenoses exhibit substantially higher floristic richness (from 61 to 114 species, on average from 15 to 20 per releve); hence, the cover coefficient of the bushgrass is considerably lower. The urban area in Szczecin is the most diverse biotope, in which, due to the more favourable soil conditions, rich phytocoenoses characterised by a mean number of 25 taxa per releve and a low cover of Calamagrostis epigejos have developed.en
dc.description.abstractOkreślono strukturę i skład florystyczny Calamagrostietum epigeji, występującego w obrębie różnych biotopów (w wyrobiskach po eksploatacji piasku i żwiru, osadniku poflotacyjnym „Gilów” i na obszarze zurbanizowanym w Szczecinie). Na podstawie wcześniejszych publikacji przygotowano tabelę syntetyczną, w której przedstawiono stałość fitosocjologiczną (S) i współczynniki pokrycia (D) gatunków wchodzących w skład analizowanych fitocenoz. Przeprowadzono analizę podobieństwa zbiorowisk, metodą UPGMA, z wykorzystaniem odległości euklidesowych na podstawie stałości fitosocjologicznej gatunków, przy użyciu pakietu Statistica PL. Wyliczono także współczynniki podobieństwa wyróżnionych fitocenoz metodą Sörensena, a uzyskane wyniki przedstawiono w postaci diagramu Czekanowskiego. Największe podobieństwo wg metody UPGMA wykazały zbiorowiska wykształcone w obrębie wyrobisk „Storkowo I” i „Storkowo II” oraz „Mielenko Drawskie”. Są to fitocenozy w początkowym stadium sukcesji, charakteryzujące się wyraźną dominacją Calamagrostis epigejos (l.) Roth i małą liczbą gatunków (od 38 do 49 taksonów; średnio w zdjęciu od 10 do 15). Drugą grupę tworzą zbiorowiska reprezentujące dalsze stadia sukcesji w obrębie osadnika poflotacyjnego „Gilów” oraz dawno porzuconych wyrobisk „Krzynka” i „Szczecin-Żydowce”. Fitocenozy te są zdecydowanie bogatsze florystycznie (liczba gatunków od 61 do 114; średnio w zdjęciu od 15 do 20), w związku z czym współczynnik pokrycia trzcinnika piaskowego jest dużo mniejszy. Najbardziej odmiennym biotopem jest obszar zurbanizowany w Szczecinie. Tutaj ze względu na lepsze warunki glebowe wykształciły się bogate fitocenozy, ze średnią liczbą 25 taksonów w zdjęciu i z małym pokryciem Calamagrostis epigejos.pl
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectbiotopesen
dc.subjectCalamagrostietum epigejien
dc.subjectCalamagrostis epigejosen
dc.subjecturban areaen
dc.subjectindustrial waste dumpen
dc.subjectpitsen
dc.subjectbiotopypl_PL
dc.subjectCalamagrostietum epigejipl_PL
dc.subjectCalamagrostis epigejospl_PL
dc.subjectobszar zurbanizowanypl_PL
dc.subjectosadnik odpadów przemysłowychpl_PL
dc.subjectwyrobiskapl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleStructure and floristic diversity of the community Calamagrostietum Epigeji Juraszek 1928 within different biotopesen
dc.title.alternativeStruktura i zróżnicowanie florystyczne zbiorowiska Calamagrostietum Epigeji Juraszek 1928 w obrębie różnych biotopówpl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2016.37.1.06
dc.contributor.organizationDepartment of Ecology, Environmental Protection and Development, West Pomeranian University of Technology, Szczecin,pl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Ecology, Environmental Protection and Development, West Pomeranian University of Technology, Szczecin,pl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Plant Physiology and Biochemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number47-64pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska