Show simple item record

dc.contributor.authorHawrot-Paw, Małgorzata
dc.contributor.authorIzwikow, Monika
dc.date.accessioned2022-03-03T09:41:47Z
dc.date.available2022-03-03T09:41:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationHawrot-Paw M., Izwikow M. (2015). Microbiome of soil contaminated by fuels. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 322(36)4, 57–66en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/896
dc.description.abstractThe aim of the study was to determine the influence of the presence of fuels in the soil on the number of selected groups of soil microorganisms, including bacteria, actinobacteria, fungi, copiotrophs and oligotrophs. In the experiment, diesel oil (DO), biodiesel (BD) and a mixture of both fuels, in which the share of biodiesel was 10% (BD10), were used. Two levels of contamination were applied: 10 and 100 g · kg–1 d.m. of soil. The number of microorganisms was assessed with the method of plating dilutions of the soil on culture media suitable for particular groups of microorganisms. Based on the obtained results, varying sensibility of microorganisms to the presence of fuels in the soil was discovered. The kind of fuel and its dose had a significant impact on the numbers of bacteria, actinobacteria and fungi. There was no correlation between these factors and copiotrophic and oligotrophic microorganisms.en
dc.description.abstractCelem prowadzonych badań było określenie wpływu obecności paliw w glebie na liczebność wybranych grup mikroorganizmów glebowych, w tym bakterii, promieniowców, grzybów, kopiotrofów i oligotrofów. W doświadczeniu wykorzystano olej napędowy (ON), biodiesel (BD) oraz mieszaninę obu paliw, w której udział biodiesla wynosił 10% (BD10). Zastosowano dwa poziomy skażenia: 10 i 100 g · kg–1 s.m. gleby. Liczebność mikroorganizmów oceniano metodą posiewu rozcieńczeń glebowych z zastosowaniem podłoży hodowlanych odpowiednich dla poszczególnych grup drobnoustrojów. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono zróżnicowaną wrażliwość badanych mikroorganizmów na obecność paliw w glebie. Rodzaj paliwa i jego dawka miały istotny wpływ na liczebność bakterii, promieniowców i grzybów. Nie stwierdzono zależności pomiędzy tymi czynnikami doświadczenia a liczebnością mikroorganizmów kopiotroficznych i oligotroficznych.pl_PL
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectbiodieselen
dc.subjectdiesel fuelen
dc.subjectmicroorganismsen
dc.subjectsoilen
dc.subjectbiodieselpl_PL
dc.subjectdieselpl_PL
dc.subjectglebapl_PL
dc.subjectmikroorganizmypl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.titleMicrobiome of soil contaminated by fuelsen
dc.title.alternativeMikrobiom gleby zanieczyszczonej paliwamipl_PL
dc.typeArticleen
dc.contributor.organizationDepartment of Microbiology and Environmental Biotechnology, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Microbiology and Environmental Biotechnology, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska