Show simple item record

dc.contributor.authorGłosińska, Joanna
dc.contributor.authorKowalewska-Łuczak, Inga
dc.contributor.authorKulig, Hanna
dc.contributor.authorWojdak-Maksymiec, Katarzyna
dc.date.accessioned2022-03-03T09:30:57Z
dc.date.available2022-03-03T09:30:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGłosińska J., Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Wojdak-Maksymiec K. (2015). Polymorphisms in the gene of UCP3 in dairy cattle. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 322(36)4, 51–56en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/893
dc.description.abstractThe aim of the following study was to determine the influence of genotypes in the polymorphic region of UCP3 gene on the selected traits of milk performance (milk yield, protein, fat and the content of protein and fat). A herd of 169 Polish Red-and-White Holstein-Friesian cows was studied. The analysis of genotypes of individuals was performed using the PCR- -RFLP method. By analyzing the frequency of alleles and genotypes of UCP3/MaeII, in the tested herd of Polish Red-and-White Holstein-Friesian cows, one can state that the CC genotype occurred with the greatest frequency (0.66). The frequency of the C allele was 0.79. The analysis of obtained results showed statistically significant correlations between the UCP3/MaeII genotypes and individual traits of milk performance.en
dc.description.abstractCelem prowadzonych badań było oszacowanie wpływu genotypów w regionie polimorficznym genu UCP3 na wybrane cechy użytkowości mlecznej (wydajność mleka, białka, i tłuszczu oraz zawartość białka i tłuszczu). Badano stado krów rasy polskiej holsztyńsko- -fryzyjskiej odmiany czerwono-białej liczące 169 krów. Analizę genotypów poszczególnych osobników przeprowadzono z wykorzystaniem metody PCR-RFLP. Analizując frekwencję alleli i genotypów dla UCP3/MaeII w badanym stadzie krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej można stwierdzić, że genotyp CC występował z największą częstością (0,66). Frekwencja allelu C wynosiła 0,79. Analiza otrzymanych wyników wykazała statystycznie istotne zależności między genotypami UCP3/MaeII a poszczególnymi cechami użytkowości mlecznej.pl_PL
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectdairy cattleen
dc.subjectgene polymorphismen
dc.subjectmilk production traitsen
dc.subjectUCP3en
dc.subjectbydło mlecznepl_PL
dc.subjectcechy użytkowości mlecznejpl_PL
dc.subjectpolimorfizm genupl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.titlePolymorphisms in the gene of UCP3 in dairy cattleen
dc.title.alternativePolimorfizm w genie UCP3 u bydła mlecznegopl_PL
dc.typeArticleen
dc.contributor.organizationDepartment of Genetics and Animal Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Genetics and Animal Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Genetics and Animal Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Genetics and Animal Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska