Show simple item record

dc.contributor.authorWysocka, Olga
dc.contributor.authorPecka, Ewa
dc.contributor.authorZawadzki, Wojciech
dc.date.accessioned2022-03-02T13:01:16Z
dc.date.available2022-03-02T13:01:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationWysocka O., Pecka E., Zawadzki W. (2015). The potential of using corn dried distillers grains with solubles (DDGS) in order to improve the fermentation profile in sheep. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 320(35)3, 109–120pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/882
dc.description.abstractThe global increase in food demand and rising costs of production forces the agricultural industry to search for cheaper and more efficient methods of food provision. A partial solution to this problem could be the use of a high-protein feed of an industrial origin in livestock nutrition, such as corn dried distillers grains with solubles (DDGS). Since DDGS is a byproduct, arising as a result of bioethanol production from corn, including it to ratio could be an excellent way of its natural utilization. There are indications that DDGS may favorably affect the rumen fermentation profile, inter alia, by increasing the total production of volatile fatty acids and changing the ratio between some of acids. Other reports relate to the reduction of greenhouse gases emitted by ruminants. Regarding the high calorific value of methane, the reduction of methanogenesis is an extremely beneficial phenomenon for grazers, because it allows to reduce energy losses associated with emission of fermentation gases. Due to the large heat capacity, it is believed that methane has a great influence on global warming. Therefore, another advantage of inhibiting methane production is reduced amount of gas in the atmosphere. However, the effect exerted on the fermentation following DDGS insertion into diet is not carefully examined, particularly in relation to the sheep, and the results are often conflicting. For that reason, there is a need for further research, gathering knowledge and verify whether the use of DDGS in the ratio of sheep is actually the convergent goal from ecological and productive point of view.en
dc.description.abstractGlobalny wzrost popytu na żywność oraz rosnące koszty jej produkcji sprawiają, że przemysł rolniczy poszukuje tańszych i bardziej wydajnych metod wytwarzania żywności. Częściowym rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie w żywieniu zwierząt gospodarskich wysokobiałkowych pasz pochodzenia przemysłowego, takich jak suszony wywar z kukurydzy (z ang. corn dried distillers grains with solubles, DDGS). Ponieważ DDGS jest produktem ubocznym, powstającym w wyniku produkcji bioetanolu z kukurydzy, włącznie go do dawki pokarmowej stanowiłoby doskonały sposób jego naturalnej utylizacji. Istnieją przesłanki stwierdzenia, że DDGS może korzystnie wpływać na profil fermentacji, między innymi poprzez zwiększanie całkowitej produkcji lotnych kwasów tłuszczowych i dzięki zmianie proporcji między nimi. Inne doniesienia dotyczą ograniczenia emisji gazów przez zwierzęta przeżuwające. W związku z wysoką kalorycznością metanu redukcja metanogenezy jest zjawiskiem niezwykle korzystnym dla hodowców, ponieważ pozwala ograniczyć straty energii związane z emisją gazów fermentacyjnych. Ze względu na dużą pojemność cieplną uważa się, że metan ma duży wpływ na globalne ocieplenie. Kolejną korzyścią inhibowania produkcji metanu jest więc zmniejszenie ilości tego gazu w atmosferze. Efekt, jaki wywiera suszony wywar na fermentację, nie jest jednak dokładnie zbadany, szczególnie w odniesieniu do owiec, przy czym wyniki badań są często rozbieżne. Dlatego też istnieje potrzeba prowadzenia kolejnych badań, gromadzenia dostępnej wiedzy i weryfikowania, czy wykorzystanie DDGS w dawce pokarmowej owiec jest rzeczywiście celem zbieżnym z ekologicznego i produkcyjnego punktu widzenia.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectcorn dried distillers grains with solublesen
dc.subjectDDGSen
dc.subjectmethaneen
dc.subjectsheepen
dc.subjectvolatile fatty acidsen
dc.subjectlotne kwasy tłuszczowepl_PL
dc.subjectmetanpl_PL
dc.subjectowcepl_PL
dc.subjectsuszony wywar z kukurydzypl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.titleThe potential of using corn dried distillers grains with solubles (DDGS) in order to improve the fermentation profile in sheepen
dc.title.alternativePotencjał zastosowania suszonego wywaru z kukurydzy (DDGS) w celu poprawienia profilu fermentacyjnego u owiecpl_PL
dc.typeArticleen
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Physiology and Biostructure, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Physiology and Biostructure, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Physiology and Biostructure, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Polanden


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska